Enotni zbor delovnih skupnosti

2. seja - 19. novembra 1969

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 2, Seje od 1. IX. 1969 do 30. XI. 1969

Enotni zbor delovnih skupnosti

2. seja - 19. novembra 1969

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 2, Seje od 1. IX. 1969 do 30. XI. 1969

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1969  • Vsi metapodatki
    • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/28295
    • dcterms:title
      • Enotni zbor delovnih skupnosti
      • 2. seja - 19. novembra 1969
      • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 2, Seje od 1. IX. 1969 do 30. XI. 1969
      • Enotni zbor delovnih skupnosti
      • 2. seja - 19. novembra 1969
      • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 2, Seje od 1. IX. 1969 do 30. XI. 1969
    • dcterms:subject
      • predstavniška telesa
      • stenografski zapisniki
      • Socialistična republika Slovenija
      • družbeno samoupravljanje
      • 6. sklic (1969-1974)
      • representative bodies
      • stenographical minutes
      • Socialist Republic of Slovenia
      • social self-management
      • 6th term (1969-1974)
    • dcterms:tableOfContents
      • -- Pred dnevnim redom ---- 1. Odsotnost poslancev (#page=416) ---- 2. Določitev dnevnega reda (#page=416) -- Dnevni red ---- 1. Odobritev zapisnika 1. seje zbora (#page=417) ---- 2. Predlog odloka o ustanovitvi in sestavi začasne komisije enotnega zbora delovnih skupnosti Skupščine SR Slovenije za proučitev vprašanj s področja družbenoekonomskih odnosov in vprašanj financiranja družbeno-političnih in samoupravnih skupnosti (#page=417) ---- 3. Osnutek resolucije o okvirih ekonomske politike in politiki zbiranja ter uporabe sredstev za splošno potrošnjo v letu 1970 (#page=418) ---- 4. Predlog odloka o dodelitvi sredstev za pomoč prizadetim ob potresu v Banjaluki (#page=465) ---- 5. Predlog odloka o ustanovitvi komisije enotnega zbora delovnih skupnosti Skupščine SR Slovenije za razvoj samoupravnega prava v delovnih organizacijah (#page=467) ---- 6. Predlog odloka o izvolitvi predsednika, podpredsednika in članov komisije enotnega zbora delovnih skupnosti Skupščine SR Slovenije za razvoj samoupravnega prava v delovnih organizacijah (#page=467)
    • dcterms:date
      • 1969-11-19
    • dcterms:type
      • Text
    • dcterms:language
      • slv
    • dcterms:isPartOf
    • dcterms:spatial
      • Slovenija ()
      • Slovenia ()
    • dcterms:temporal
      • 1969-11-19
    • dcterms:license