Gospodarski zbor

7. seja - 26. novembra 1969

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 2, Seje od 1. IX. 1969 do 30. XI. 1969

Gospodarski zbor

7. seja - 26. novembra 1969

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 2, Seje od 1. IX. 1969 do 30. XI. 1969

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1969 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/28291
  • dcterms:title
   • Gospodarski zbor
   • 7. seja - 26. novembra 1969
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 2, Seje od 1. IX. 1969 do 30. XI. 1969
   • Gospodarski zbor
   • 7. seja - 26. novembra 1969
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 2, Seje od 1. IX. 1969 do 30. XI. 1969
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 6. sklic (1969-1974)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 6th term (1969-1974)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- Pred dnevnim redom ---- 1. Odsotnost poslancev (#page=291) ---- 2. Določitev dnevnega reda (#page=291) -- Dnevni red ---- 1. Odobritev zapisnika 6. seje gospodarskega zbora (#page=291) ---- 2. Poslanska vprašanja (#page=291) ---- 3. Razprava o pogojih gospodarjenja v letu 1970 (#page=294) ---- 4. Nadaljevanje obravnave o predlogu odloka o delovnem področju zborov Skupščine SR Slovenije o vprašanjih, glede katerih morajo dati mnenje delegati občin na zasedanjih v Skupščini SR Slovenije in o razmerjih med zbori Skupščine SR Slovenije pri njihovem delu (#page=319)
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1969-11-26
  • dcterms:license