Republiški zbor

5. seja - 1. oktobra 1969

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 2, Seje od 1. IX. 1969 do 30. XI. 1969

Republiški zbor

5. seja - 1. oktobra 1969

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 2, Seje od 1. IX. 1969 do 30. XI. 1969

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1969 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/28287
  • dcterms:title
   • Republiški zbor
   • 5. seja - 1. oktobra 1969
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 2, Seje od 1. IX. 1969 do 30. XI. 1969
   • Republiški zbor
   • 5. seja - 1. oktobra 1969
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 2, Seje od 1. IX. 1969 do 30. XI. 1969
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 6. sklic (1969-1974)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 6th term (1969-1974)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- Pred dnevnim redom ---- 1. Odsotnost poslancev (#page=5) ---- 2. Sporočila pred določitvijo dnevnega reda (#page=5) ---- 3. Določitev dnevnega reda (#page=6) -- Dnevni red ---- 1. Odobritev zapisnika 4. seje republiškega zbora (#page=6) ---- 2. Predlog za izdajo zakona o sredstvih SR Slovenije za posege v gospodarstvu (skupino z gospodarskim zborom) (#page=7) ---- 3. Predlog za izdajo zakona o progresivnem davku na presežne osebne dohodke (#page=19) ---- 4. Poslanska vprašanja (#page=40) ---- 5. Obravnava aktov republiške skupnosti otroškega varstva (#page=52) ---- 6. Predlog za izdajo zakona o Slovenski akademiji znanosti in umetnosti (#page=56) ---- 7. Predlog za izdajo zakona o obveznem pošiljanju tiskov študijskim knjižnicam (#page=57) ---- 8. Predlog za izdajo zakona o nostrifikaciji v tujini pridobljenih šolskih spričeval (#page=58) ---- 9. Predlog zakona o prenehanju višje stomatološke šole v Mariboru (#page=58) ---- 10. Predlog odloka o ustanovitvi komisije Skupščine SR Slovenije za pravosodje (#page=69) ---- 11. Volitve in imenovanja (#page=69)
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1969-10-01
  • dcterms:license