Organizacijsko-politični zbor

29. seja - 5. novembra 1965

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, Seje od 1. IX. 1965 do 15. XI. 1965

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1965 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/28284
  • dcterms:title
   • Organizacijsko-politični zbor
   • 29. seja - 5. novembra 1965
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, Seje od 1. IX. 1965 do 15. XI. 1965
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 5. sklic (1963-1969)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 5th term (1963-1969)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- Pred dnevnim redom ---- 1. Odsotnost poslancev (#page=319) ---- 2. Sporočila pred določitvijo dnevnega reda (#page=319) ---- 3. Določitev dnevnega reda (#page=319) -- Dnevni red ---- 1. Odobritev zapisnika 28. seje Organizacijsko-političnega zbora (#page=320) ---- 2. Poslanska vprašanja (#page=320) ---- 3. Potrditev imenovanja začasnih odborov (#page=327) ---- 4. Razprava o varstvu pred elementarnimi in drugimi hudimi nesrečami (#page=328) ---- 5. Obravnava in sklepanje o (#page=361) ------ a) predlogu zakona o odpravi sklada SR Slovenije za negospodarske investicije (#page=361) ------ b) predlogu zakona o odpravi sklada SR Slovenije za pospeševanje kmetijstva (#page=361) ------ c) predlogu zakona o odpravi sklada SR Slovenije za socialne zavode (#page=361) ---- 6. Obravnava in sklepanje o predlogu zakona o določitvi upravnega organa za opravljanje inšpekcije PTT prometa in PTT storitev v SR Sloveniji (#page=376) ---- 7. Obravnava in sklepanje o predlogu zakona o organih inšpekcije železniškega prometa in o ureditvi posameznih drugih zadev s področja železnic v SR Sloveniji (#page=376) ---- 8. Obravnava in sklepanje o predlogu zakona o prenehanju veljavnosti zakona o orožju (#page=376) ---- 9. Obravnava in sklepanje o spremembah finančnega načrta sklada SR Slovenije za negospodarske investicije za leto 1965 (#page=377) ---- 10. Obravnava in sklepanje o prevzemu poroštev (#page=377)
  • dcterms:date
   • 1965-11-05
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1965-11-05
  • dcterms:license