Organizacijsko-politični zbor

28. seja - 17. septembra 1965

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, Seje od 1. IX. 1965 do 15. XI. 1965

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1965 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/28283
  • dcterms:title
   • Organizacijsko-politični zbor
   • 28. seja - 17. septembra 1965
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, Seje od 1. IX. 1965 do 15. XI. 1965
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 5. sklic (1963-1969)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 5th term (1963-1969)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- Pred dnevnim redom ---- 1. Odsotnost poslancev (#page=288) ---- 2. Določitev dnevnega reda (#page=288) -- Dnevni red ---- 1. Odobritev zapisnika 27. seje Organizacijsko-političnega zbora (#page=289) ---- 2. Obravnava in sklepanje (skupno z Republiškim zborom) o (#page=289) ------ a) predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o proračunu SR Slovenije (republiškem proračunu) za leto 1965 (#page=289) ------ b) predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o uvedbi in stopnjah republiških prispevkov, davkov in taks (#page=289) ------ c) predlogu zakona o spremembah zakona o določitvi dopolnilnih sredstev občinam o zagotovitvi finančnih sredstev okrajem (#page=289) ------ č) predlogu odloka o prenosu dopolnilnih sredstev vloženih v rezervne sklade, v proračune družbeno-političnih skupnosti v SR Sloveniji (#page=289) ---- 3. Obravnava in sklepanje o predlogu sklepa o soglasju Skupščine SR Slovenije skladu Borisa Kidriča za najetje posojila v znesku 300 milijonov dinarjev (#page=304) ---- 4. Obravnava in sklepanje o predlogu zakona o komunalnih taksah (#page=305) ---- 5. Obravnava in sklepanje o predlogu zakona o igrah na srečo (#page=311) ---- 6. Obravnava in sklepanje o predlogu odloka o dodelitvi sredstev za odpravo posledic poplav v letu 1964 (#page=315) ---- 7. Poslanska vprašanja (#page=315)
  • dcterms:date
   • 1965-09-17
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1965-09-17
  • dcterms:license