Socialno-zdravstveni zbor

20. seja - 26. oktobra 1965

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, Seje od 1. IX. 1965 do 15. XI. 1965

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1965 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/28282
  • dcterms:title
   • Socialno-zdravstveni zbor
   • 20. seja - 26. oktobra 1965
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, Seje od 1. IX. 1965 do 15. XI. 1965
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 5. sklic (1963-1969)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 5th term (1963-1969)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- Pred dnevnim redom ---- 1. Odsotnost poslancev (#page=253) ---- 2. Sporočila pred določitvijo dnevnega reda (#page=253) ---- 3. Določitev dnevnega reda (#page=253) -- Dnevni red ---- 1. Odobritev zapisnika 19. seje Socialno-zdravstvenega zibora (#page=253) ---- 2. Razprava o vključevanju zdravstvene službe in zdravstvenega zavarovanja v gospodarsko reformo (#page=254) ---- 3. Obravnava poročila o izvajanju rehabilitacije invalidnih oseb v Sloveniji (#page=275)
  • dcterms:date
   • 1965-10-26
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1965-10-26
  • dcterms:license