Prosvetno-kulturni zbor

25. seja - 26. oktobra 1965

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, Seje od 1. IX. 1965 do 15. XI. 1965

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1965 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/28281
  • dcterms:title
   • Prosvetno-kulturni zbor
   • 25. seja - 26. oktobra 1965
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, Seje od 1. IX. 1965 do 15. XI. 1965
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 5. sklic (1963-1969)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 5th term (1963-1969)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- Pred dnevnim redom ---- 1. Odsotnost poslancev (#page=228) ---- 2. Določitev dnevnega reda (#page=228) -- Dnevni red ---- 1. Odobritev zapisnika 24. seje Prosvetno-kulturnega zbora (#page=228) ---- 2. Poslanska vprašanja (#page=228) ---- 3. Obravnava in sklepanje o predlogu odloka o soglasju k sklepu o spojitvi Zavoda za napredek šolstva SRS in Zavoda SRS za strokovno izobraževanje ter o preosnovanju teh zavodov v Zavod za šolstvo SR Slovenije (#page=230) ---- 4. Obravnava in sklepanje o predlogu zakona o Zavodu za šolstvo SR Slovenije (#page=231) ---- 5. Obravnava in potrditev statutov republiških skladov s področja presvete, kulture in znanosti (#page=237) ---- 6. Obravnava in sklepanje o spremembah finančnega načrta sklada SRS za šolstvo za leto 1965 (#page=249) ---- 7. Obravnava sprememb finančnih načrtov republiških skladov s področja znanosti in kulture za leto 1965 (#page=250)
  • dcterms:date
   • 1965-10-26
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1965-10-26
  • dcterms:license