Prosvetno-kulturni zbor

24. seja - 15. septembra 1965

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, Seje od 1. IX. 1965 do 15. XI. 1965

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1965 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/28280
  • dcterms:title
   • Prosvetno-kulturni zbor
   • 24. seja - 15. septembra 1965
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, Seje od 1. IX. 1965 do 15. XI. 1965
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 5. sklic (1963-1969)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 5th term (1963-1969)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- Pred dnevnim redom ---- 1. Odsotnost poslancev (#page=176) ---- 2. Določitev dnevnega reda (#page=176) -- Dnevni red ---- 1. Odobritev zapisnika 23. seje Prosvetno-kulturnega zbora (#page=176) ---- 2. Poslanska vprašanja (#page=176) ---- 3. Razprava o vprašanjih prosvete, kulture in znanosti v zvezi s spremembami v gospodarstvu (#page=179) ---- 4. Razprava o proračunskih spremembah (#page=224) ---- 5. Razprava in sklepanje o predlogu zakona o spremembi zakona o skladu SR Slovenije za pospeševanje proizvodnje in predvajanja filmov (#page=226) ---- 6. Razprava in sklepanje o predlogu zakona o nagrajevanju vajencev (#page=226)
  • dcterms:date
   • 1965-09-15
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1965-09-15
  • dcterms:license