Gospodarski zbor

29. seja - 28. oktobra 1965

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, Seje od 1. IX. 1965 do 15. XI. 1965

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1965 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/28279
  • dcterms:title
   • Gospodarski zbor
   • 29. seja - 28. oktobra 1965
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, Seje od 1. IX. 1965 do 15. XI. 1965
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 5. sklic (1963-1969)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 5th term (1963-1969)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- Pred dnevnim redom ---- 1. Odsotnost poslancev (#page=126) ---- 2. Sporočila pred določitvijo dnevnega reda (#page=126) ---- 3. Določitev dnevnega reda (#page=126) -- Dnevni red ---- 1. Odobritev zapisnika 28. seje Gospodarskega zbora (#page=127) ---- 2. Razprava o nekaterih osnovnih pojavih in problemih pri izvajanju gospodarske reforme (skupno z Republiškim zborom) (#page=127) ---- 3. Obravnava in sklepanje o predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o gozdovih (#page=150) ---- 4. Obravnava in sklepanje o predlogu odloka o uporabi 2% prometnega davka od prometa blaga na drobno za odpravo škod, povzročenih s poplavami (#page=164) ---- 5. Obravnava in sklepanje o predlogu zakona o spremembah zakona o cestnem skladu SR Slovenije (#page=168) ---- 6. Obravnava o spremembah finančnih načrtov republiških skladov za leto 1965 (#page=168) ---- 7. Obravnava in sklepanje o predlogu sklepa o dovoljenju za pripojitev in spojitev železniških transportnih podjetij v SR Sloveniji (#page=170) ---- 8. Poslanska vprašanja (#page=170)
  • dcterms:date
   • 1965-10-28
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1965-10-28
  • dcterms:license