Republiški zbor

28. seja - 17. septembra 1965

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, Seje od 1. IX. 1965 do 15. XI. 1965

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1965 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/28277
  • dcterms:title
   • Republiški zbor
   • 28. seja - 17. septembra 1965
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, Seje od 1. IX. 1965 do 15. XI. 1965
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 5. sklic (1963-1969)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 5th term (1963-1969)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- Pred dnevnim redom ---- 1. Odsotnost poslancev (#page=5) ---- 2. Določitev dnevnega reda (#page=5) -- Dnevni red ---- 1. Odobritev zapisnika 27. seje Republiškega zbora (#page=6) ---- 2. Obravnava in sklepanje o predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o proračunu SR Slovenije (republiškem proračunu) za leto 1965 (skupno z Organizacijsko-političnim zborom) (#page=6) ---- 3. Obravnava in sklepanje o predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o uvedbi in stopnjah republiških prispevkov, davkov in taks (#page=16) ---- 4. Obravnava in sklepanje o predlogu zakona o spremembah zakona o določitvi dopolnilnih sredstev občinam in o zagotovitvi finančnih sredstev okrajem (#page=19) ---- 5. Obravnava in sklepanje o predlogu odloka o prenosu dopolnilnih sredstev vloženih v rezervne sklade, v proračune družbeno-političnih skupnosti v SR Sloveniji (#page=19) ---- 6. Obravnava in sklepanje o predlogu sklepa o soglasju Skupščine SR Slovenije skladu Borisa Kidriča za najetje posojila v znesku 300 milijonov dinarjev (#page=19) ---- 7. Obravnava in sklepanje o predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o gozdovih (#page=20) ---- 8. Obravnava in sklepanje o predlogu zakona o komunalnih taksah (#page=37) ---- 9. Obravnava in sklepanje o predlogu zakona o igrah na srečo (#page=38) ---- 10. Obravnava in sklepanje o predlogu odloka o dodelitvi sredstev za odpravo posledic poplav v letu 1964 (#page=39) ---- 11. Obravnava in sklepanje o predlogu zakona o nagrajevanju vajencev (#page=39) ---- 12. Obravnava in sklepanje o predlogu zakona o spremembi zakona o skladu SR Slovenije za pospeševanje proizvodnje in predvajanja filmov (#page=41) ---- 13. Poslanska vprašanja (#page=42)
  • dcterms:date
   • 1965-09-17
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1965-09-17
  • dcterms:license