Socialno-zdravstveni zbor

22. seja - 15. julija 1971

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 15, Seje od 1. VII. 1971 do 31. VIII. 1971

Socialno-zdravstveni zbor

22. seja - 15. julija 1971

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 15, Seje od 1. VII. 1971 do 31. VIII. 1971

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1971 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/28272
  • dcterms:title
   • Socialno-zdravstveni zbor
   • 22. seja - 15. julija 1971
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 15, Seje od 1. VII. 1971 do 31. VIII. 1971
   • Socialno-zdravstveni zbor
   • 22. seja - 15. julija 1971
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 15, Seje od 1. VII. 1971 do 31. VIII. 1971
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 6. sklic (1969-1974)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 6th term (1969-1974)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- Pred dnevnim redom ---- 1. Odsotnost poslancev (#page=234) ---- 2. Sporočila pred določitvijo dnevnega reda (#page=234) ---- 3. Določitev dnevnega reda (#page=234) -- Dnevni red ---- 1. Odobritev zapisnika 21. seje socialno-zdravstvenega zbora (#page=235) ---- 2. Poslanska vprašanja (#page=235) ---- 3. Okvirni program zdravstvenega varstva prebivalstva SR Slovenije za obdobje 1971-1975 in za leto 1972 (#page=236) ---- 4. Predlog zakona o zdravstvenem varstvu tujcev v SR Sloveniji (#page=252) ---- 5. Predlog odloka o ustanovitvi komisije Skupščine SR Slovenije za raziskovalno dejavnost (#page=254) ---- 6. Predlog odloka o izvolitvi predsednika, podpredsednika in članov komisije Skupščine SR Slovenije za raziskovalno dejavnost (#page=254)
  • dcterms:date
   • 1971-07-15
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1971-07-15
  • dcterms:license