Socialno-zdravstveni zbor

21. seja - 8. julija 1971

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 15, Seje od 1. VII. 1971 do 31. VIII. 1971

Socialno-zdravstveni zbor

21. seja - 8. julija 1971

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 15, Seje od 1. VII. 1971 do 31. VIII. 1971

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1971 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/28271
  • dcterms:title
   • Socialno-zdravstveni zbor
   • 21. seja - 8. julija 1971
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 15, Seje od 1. VII. 1971 do 31. VIII. 1971
   • Socialno-zdravstveni zbor
   • 21. seja - 8. julija 1971
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 15, Seje od 1. VII. 1971 do 31. VIII. 1971
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 6. sklic (1969-1974)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 6th term (1969-1974)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- Pred dnevnim redom ---- 1. Odsotnost poslancev (#page=206) ---- 2. Sporočila pred določitvijo dnevnega reda (#page=206) ---- 3. Določitev dnevnega reda (#page=206) -- Dnevni red ---- 1. Odobritev zapisnika 20. seje socialno-zdravstvenega zbora (#page=207) ---- 2. Poslanska vprašanja (#page=207) ---- 3. Predlog stališč o dolgoročnem družbenem razvoju SR Slovenije (#page=211) ---- 4. Uskladitev predloga zakona o republiških priznavalninah (#page=218) ---- 5. Predlog odloka o imenovanju arbitražnega sveta po določbah 13. člena zakona o samoupravnem sporazumevanju in družbenem dogovarjanju o merilih za usmerjanje delitve dohodka in osebnih dohodkov (#page=219) ---- 6. Predlog izhodišč za uvedbo starostnega zavarovanja kmetov (#page=220)
  • dcterms:date
   • 1971-07-08
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1971-07-08
  • dcterms:license