Prosvetno-kulturni zbor

23. seja - 20. julija 1971

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 15, Seje od 1. VII. 1971 do 31. VIII. 1971

Prosvetno-kulturni zbor

23. seja - 20. julija 1971

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 15, Seje od 1. VII. 1971 do 31. VIII. 1971

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1971 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/28270
  • dcterms:title
   • Prosvetno-kulturni zbor
   • 23. seja - 20. julija 1971
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 15, Seje od 1. VII. 1971 do 31. VIII. 1971
   • Prosvetno-kulturni zbor
   • 23. seja - 20. julija 1971
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 15, Seje od 1. VII. 1971 do 31. VIII. 1971
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 6. sklic (1969-1974)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 6th term (1969-1974)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- Pred dnevnim redom ---- 1. Odsotnost poslancev (#page=174) ---- 2. Določitev dnevnega reda (#page=174) -- Dnevni red ---- 1. Odobritev zapisnika 22. seje prosvetno-kulturnega zbora (#page=175) ---- 2. Poslanska vprašanja (#page=175) ---- 3. Informacija o obravnavi predloga stališč o dolgoročnem razvoju SR Slovenije (#page=186) ---- 4. Kvalifikacijska struktura in usposabljanje vzgojnega in učnega osebja v vzgojnovarstvenih zavodih, osnovnih in srednjih šolah in dijaških domovih z vidika kadrovskih potreb (#page=193) ---- 5. Predlog zakona o vzgojnovarstveni dejavnosti za predšolske otroke (#page=198) ---- 6. Osnutek zakona o dopolnitvi zakona o višji pravni šoli v Mariboru (#page=201) ---- 7. Program izobraževalne skupnosti SR Slovenije za leto 1971 (#page=202) ---- 8. Predlog odloka o zagotovitvi sredstev univerzi v Ljubljani za doplačilo kreditov, uporabljenih za nakup dveh študentskih stanovanjskih stolpičev v študentskem naselju v Ljubljani (#page=202) ---- 9. Predlog odloka o ustanovitvi komisije Skupščine SR Slovenije za raziskovalno dejavnost (#page=203) ---- 10. Predlog odloka o izvolitvi predsednika, podpredsednika in članov komisije Skupščine SR Slovenije za raziskovalno dejavnost (#page=204) ---- 11. Predlog odloka o imenovanju arbitražnega sveta po določbah 13. člena zakona o samoupravnem sporazumevanju in družbenem dogovarjanju o merilih za usmerjanje delitve dohodka in osebnih dohodkov (#page=204) ---- 12. Predlog odloka o imenovanju predstavnikov družbene skupnosti v svet zavoda za raziskavo materiala in konstrukcij v Ljubljani (#page=204)
  • dcterms:date
   • 1971-07-20
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1971-07-20
  • dcterms:license