Gospodarski zbor

27. seja - 16. julija 1971

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 15, Seje od 1. VII. 1971 do 31. VIII. 1971

Gospodarski zbor

27. seja - 16. julija 1971

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 15, Seje od 1. VII. 1971 do 31. VIII. 1971

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1971 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/28268
  • dcterms:title
   • Gospodarski zbor
   • 27. seja - 16. julija 1971
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 15, Seje od 1. VII. 1971 do 31. VIII. 1971
   • Gospodarski zbor
   • 27. seja - 16. julija 1971
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 15, Seje od 1. VII. 1971 do 31. VIII. 1971
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 6. sklic (1969-1974)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 6th term (1969-1974)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- Pred dnevnim redom ---- 1. Odsotnost poslancev (#page=119) ---- 2. Določitev dnevnega reda (#page=119) -- Dnevni red ---- 1. Odobritev zapisnika 26. seje gospodarskega zbora (#page=120) ---- 2. Verifikacija mandata novoizvoljenega poslanca Lojzeta Fortune (#page=120) ---- 3. Poslanska vprašanja (#page=121) ---- 4. Ocena razmer v izvozu s predlogom potrebnih ukrepov (#page=132) ---- 5. Predlogi zakonov o financiranju graditve energetskih objektov (#page=155) ---- 6. Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o varnosti cestnega prometa (#page=161) ---- 7. Informacija o obravnavi predloga stališč o dolgoročnem družbenem razvoju SR Slovenije (#page=164) ---- 8. Predlog odloka o ustanovitvi komisije Skupščine SR Slovenije za raziskovalno dejavnost (#page=167) ---- 9. Predlog odloka o izvolitvi predsednika, podpredsednika in članov komisije Skupščine SR Slovenije za raziskovalno dejavnost (#page=168) ---- 10. Predlog odloka o imenovanju arbitražnega sveta o določbah 13. člena zakona o samoupravnem sporazumevanju in družbenem dogovarjanju o merilih za usmerjanje delitve dohodka in osebnih dohodkov (#page=168) ---- 11. Predlog odloka o imenovanju članov upravnega odbora cestnega sklada SR Slovenije (#page=168)
  • dcterms:date
   • 1971-07-16
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1971-07-16
  • dcterms:license