Republiški zbor

30. seja - 21. julija 1971

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 15, Seje od 1. VII. 1971 do 31. VIII. 1971

Republiški zbor

30. seja - 21. julija 1971

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 15, Seje od 1. VII. 1971 do 31. VIII. 1971

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1971 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/28267
  • dcterms:title
   • Republiški zbor
   • 30. seja - 21. julija 1971
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 15, Seje od 1. VII. 1971 do 31. VIII. 1971
   • Republiški zbor
   • 30. seja - 21. julija 1971
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 15, Seje od 1. VII. 1971 do 31. VIII. 1971
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 6. sklic (1969-1974)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 6th term (1969-1974)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- Pred dnevnim redom ---- 1. Odsotnost poslancev (#page=73) ---- 2. Sporočila pred določitvijo dnevnega reda (#page=73) ---- 3. Določitev dnevnega reda (#page=73) -- Dnevni red ---- 1. Odobritev zapisnika 28. in 29. seje republiškega zbora (#page=74) ---- 2. Volitve in imenovanja (#page=74) ---- 3. Predlog stališč o dolgoročnem družbenem razvoju SR Slovenije (#page=75) ---- 4. Predlog zakona o združevanju sredstev uporabnikov družbenih sredstev za financiranje elektroenergetskih objektov (usklajevanje z gospodarskim zborom) (#page=90) ---- 5. Predlog odloka o odlogu plačila anuitet cinkarni Celje za nekatere kredite iz sredstev federacije za gospodarske investicije (#page=91) ---- 6. Predlog odloka o odlogu plačila anuitet enajstim kmetijskim organizacijam za nekatere kredite iz sredstev federacije za gospodarske investicije (#page=92) ---- 7. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o petdnevnem delovnem tednu v SR Sloveniji (#page=93) ---- 8. Osnutek resolucije o nadaljnjem razvoju stanovanjskega gospodarstva (#page=94) ---- 9. Osnutek zakona o programiranju in financiranju graditve stanovanj (#page=106) ---- 10. Osnutek zakona o družbeni pomoči v stanovanjskem gospodarstvu (#page=106) ---- 11. Predlog za izdajo zakona o dodatni obrestni meri za kredite na področju turizma (#page=107) ---- 12. Predlog zakona o zdravstvenem varstvu tujcev v SR Sloveniji (#page=113) ---- 13. Program izobraževalne skupnosti v SR Sloveniji za leto 1971 (#page=114) ---- 14. Predlog odloka o načrtu statističnih raziskovanj v SR Sloveniji za leto 1971 (#page=114) ---- 15. Predlog odloka o ustanovitvi komisije Skupščine SR Slovenije za raziskovalno dejavnost in predlog odloka o izvolitvi predsednika, podpredsednika in članov komisije Skupščine SR Slovenije za raziskovalno dejavnost (#page=114) ---- 16. Poslanska vprašanja (#page=115)
  • dcterms:date
   • 1971-07-21
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1971-07-21
  • dcterms:license