Republiški zbor

29. seja - 8. julija 1971

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 15, Seje od 1. VII. 1971 do 31. VIII. 1971

Republiški zbor

29. seja - 8. julija 1971

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 15, Seje od 1. VII. 1971 do 31. VIII. 1971

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1971 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/28266
  • dcterms:title
   • Republiški zbor
   • 29. seja - 8. julija 1971
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 15, Seje od 1. VII. 1971 do 31. VIII. 1971
   • Republiški zbor
   • 29. seja - 8. julija 1971
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 15, Seje od 1. VII. 1971 do 31. VIII. 1971
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 6. sklic (1969-1974)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 6th term (1969-1974)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- Pred dnevnim redom ---- 1. Odsotnost poslancev (#page=5) ---- 2. Določitev dnevnega reda (#page=5) ---- 3. Sporočila pred prehodom na dnevni red (#page=6) -- Dnevni red ---- 1. Predlog zakona o splošnem ljudskem odporu (#page=6) ---- 2. Predlog izhodišč za uvedbo starostnega zavarovanja kmetov (#page=11) ---- 3. Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o delovnih razmerjih delavcev, ki delajo pri zasebnih delodajalcih (#page=41) ---- 4. Predlog zakona o volitvah članov predsedstva SFRJ v SR Sloveniji (#page=42) ---- 5. Predlog zakona o združevanju sredstev proizvodnih in proizvodno prenosnih elektrogospodarskih podjetij za financiranje elektroenergetskih objektov (#page=49) ---- 6. Predlog zakona o združevanju sredstev uporabnikov družbenih sredstev za financiranje elektroenergetskih objektov (#page=50) ---- 7. Predlog zakona o združevanju sredstev odjemalcev električne energije na visoki napetosti za financiranje elektroenergetskih objektov (#page=58) ---- 8. Predlog zakona o prispevku odjemalcev električne energije na nizki napetosti za financiranje energetskih objektov (#page=58) ---- 9. Osnutek zakona o gledališki dejavnosti (#page=58) ---- 10. Predlog za izdajo zakona o ustanovitvi združenja višjih in visokih šol v Ljubljani (#page=59) ---- 11. Osnutek zakona o dopolnitvi zakona o višji pravni šoli v Mariboru (#page=63) ---- 12. Predlog zakona o vzgojnovarstveni dejavnosti za predšolske otroke (#page=65) ---- 13. Predlog odloka o določitvi števila sodnikov pri vrhovnem sodišču SR Slovenije in pri okrožnih sodiščih v SR Sloveniji (#page=66) ---- 14. Poslanska vprašanja (#page=66)
  • dcterms:date
   • 1971-07-08
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1971-07-08
  • dcterms:license