• Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/28247
  • dcterms:title
   • Priloge
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, Seje od 1. VII. 1965 do 31. VIII. 1965
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 5. sklic (1963-1969)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 5th term (1963-1969)
  • dcterms:tableOfContents
   • Priloge -- 1. Pismena vprašanja poslancev (#page=283) -- 2. Poročilo o obravnavi poročila Republiške skupnosti socialnega zavarovanja delavcev SR Slovenije za leto 1964 (#page=285) -- 3. Predlog zakona o odmeri vodnega prispevka za leto 1965 (#page=288) ---- Obrazložitev (#page=289) ---- Poročila (#page=291) -- 4. Predlog zakona o spremembah zakona o agrarni reformi in kolonizaciji v LR Sloveniji (#page=294) ---- Obrazložitev (#page=295) ---- Poročila (#page=295) -- 5. Predlog zakona o prometnem davku od nepremičnin in pravic (#page=296) ---- Obrazložitev (#page=297) ---- Poročila (#page=298) -- 6. Predlog zakona o raziskanju prilastitev državnih zemljišč in zemljišč bivših agrarnih skupnosti (#page=300) ---- Obrazložitev (#page=303) ---- Poročila (#page=305) -- 7. Predlog sklepa o prevzemu poroštva za posojilo skladu SR Slovenije za šolstvo (#page=307) ---- Obrazložitev (#page=307) ---- Poročila (#page=307) -- 8. Predlog sklepa o zagotovitvi financiranja gradenj osnovnih šol v l. 1966 (#page=308) ---- Obrazložitev (#page=308) ---- Poročila (#page=310) -- 9. Neposredni gospodarsko politični problemi v zvezi z novimi ukrepi, za izpopolnitev gospodarskega sistema in stabilizacijo gospodarstva (#page=312) -- 10. Predlog zakona o višini delavčevega dohodka, ki vpliva na pravico do denarnega nadomestila med začasno brezposelnostjo (#page=314) ---- Obrazložitev (#page=315) ---- Poročila (#page=316) -- 11. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o uvedbi in stopnjah republiških prispevkov, davkov in taks (#page=318) ---- Obrazložitev (#page=318) ---- Poročilo (#page=320) -- 12. Predlog zakona o uvedbi posebnega 2% prometnega davka od prometa blaga na drobno za odpravo škod, povzročenih s poplavami (#page=322) ---- Obrazložitev (#page=322) ---- Poročila (#page=323) -- 13. Predlog zakona o prenehanju veljave zakona o oprostitvi prispevka iz osebnega dohodka iz delovnega razmerja delavcev v organizacijah jugoslovanskih železnic (#page=324) ---- Obrazložitev (#page=325) ---- Poročila (#page=325) -- 14. Predlog odloka o soglasju k določitvi stopnje osnovnega prispevka za invalidsko in pokojninsko zavarovanje ter prispevka za otroški dodatek od 1. 8. 1965 do 31. 12. 1965 (#page=326) ---- Obrazložitev (#page=326) ---- Poročila (#page=327) -- 15. Predlog zakona o prenehanju veljavnosti zakona o najvišji meji, do katere se sme določiti stopnja osnovnega prispevka za zdravstveno zavarovanje (#page=327) ---- Obrazložitev (#page=327) ---- Poročila (#page=328) -- 16. Predlog odloka o začasni določitvi osnove za priznavanje republiškega dodatka za borce (#page=328) ---- Obrazložitev (#page=328) ---- Poročila (#page=328) -- 17. Predlog zakona o spremembi zakona o republiških sodnih taksah (#page=329) ---- Obrazložitev (#page=329) ---- Poročila (#page=328) -- 18. Poročilo o problematiki nezgod pri delu (#page=330) -- 19. Poročilo o problematiki notranje delitve dohodka v gospodarskih organizacijah (#page=336) -- 20. Porodilo k razpravi o drugostopenjskem izobraževanju (#page=340) -- 21. Poročilo k informaciji o investicijski izgradnji šol v letu 1965 (#page=343) -- 22. Poročilo k informaciji upravnega odbora sklada SR Slovenije za šolstvo (#page=344) -- 23. Poročilo k obravnavi poročila o izdajanju učbenikov in priročnikov (#page=345) -- 24. Seznam govornikov (#page=347)
  • dcterms:date
   • 1965
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1965-01-01
  • dcterms:license