Organizacijsko-politični zbor

27. seja - 28. julija 1965

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, Seje od 1. VII. 1965 do 31. VIII. 1965

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1965 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/28246
  • dcterms:title
   • Organizacijsko-politični zbor
   • 27. seja - 28. julija 1965
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, Seje od 1. VII. 1965 do 31. VIII. 1965
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 5. sklic (1963-1969)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 5th term (1963-1969)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- Pred dnevnim redom ---- 1. Odsotnost poslancev (#page=268) ---- 2. Določitev dnevnega reda (#page=268) ---- 3. Sporočila pred prehodom na dnevni red (#page=268) -- Dnevni red ---- 1. Odobritev zapisnika 26. seje Organizacijsko-političnega zbora (#page=269) ---- 2. Obravnava in sklepanje o predlogu zakona o spremembi zakona o republiških sodnih taksah (#page=269) ---- 3. Obravnava in sklepanje o predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o uvedbi in stopnjah republiških prispevkov, davkov in taks (#page=277) ---- 4. Obravnava in sklepanje o predlogu odloka o začasni določitvi osnove za priznavanje republiškega dodatka zaposlenim udeležencem NOV (#page=281)
  • dcterms:date
   • 1965-07-28
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1965-07-28
  • dcterms:license