Organizacijsko-politični zbor

26. seja - 6. julija 1965

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, Seje od 1. VII. 1965 do 31. VIII. 1965

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1965 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/28245
  • dcterms:title
   • Organizacijsko-politični zbor
   • 26. seja - 6. julija 1965
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, Seje od 1. VII. 1965 do 31. VIII. 1965
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 5. sklic (1963-1969)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 5th term (1963-1969)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- Pred dnevnim redom ---- 1. Odsotnost poslancev (#page=232) ---- 2. Sporočila pred določitvijo dnevnega reda (#page=232) ---- 3. Določitev dnevnega reda (#page=232) -- Dnevni red ---- 1. Odobritev zapisnika 25. seje Organizacijsko-političnega zbora (#page=233) ---- 2. Poslanska vprašanja (#page=233) ---- 3. Obravnava in sklepanje o predlogu zakona o prometnem davku od nepremičnin in pravic (#page=235) ---- 4. Obravnava in sklepanje o predlogu zakona o spremembah zakona o agrarni reformi in kolonizaciji v Ljudski republiki Sloveniji (#page=236) ---- 5. Obravnava in sklepanje o predlogu zakona o raziskanju prilastitev državnih zemljišč in zemljišč bivših agrarnih skupnosti (#page=237) ---- 6. Obravnava in sklepanje o predlogu sklepa o prevzemu poroštva za posojilo skladu SR Slovenije za šolstvo (#page=237) ---- 7. Obravnava in sklepanje o predlogu sklepa o zagotovitvi 1 milijarde 300 milijonov dinarjev sredstev v letu 1966 za financiranje osnovnih šol (#page=238) ---- 8. Razprava o družbenoekonomskem pomenu predvidenih sprememb v gospodarstvu (#page=243)
  • dcterms:date
   • 1965-07-06
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1965-07-06
  • dcterms:license