Prosvetno-kulturni zbor

23. seja - 2. julija 1965

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, Seje od 1. VII. 1965 do 31. VIII. 1965

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1965 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/28244
  • dcterms:title
   • Prosvetno-kulturni zbor
   • 23. seja - 2. julija 1965
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, Seje od 1. VII. 1965 do 31. VIII. 1965
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 5. sklic (1963-1969)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 5th term (1963-1969)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- Pred dnevnim redom ---- 1. Odsotnost poslancev (#page=199) ---- 2. Določitev dnevnega reda (#page=199) -- Dnevni red ---- 1. Odobritev zapisnika 22. seje Prosvetno-kulturnega zbora (#page=199) ---- 2. Poslanska vprašanja (#page=199) ---- 3. Razprava in sklepanje o predlogu zakona o nagradah Staneta Žagarja (#page=203) ---- 4. Razprava o drugostopenjskem izobraževanju (#page=203) ---- 5. Razprava o investicijski izgradnji šolstva v letu 1965 (#page=215) ---- 6. Razprava o financiranju investicijske dejavnosti visokošolskih in drugih zavodov ter o nekaterih problemih sklada SR Slovenije za šolstvo (#page=220) ---- 7. Razprava o izdajanju učbenikov in priročnikov (#page=226) ---- 8. Razprava o zaključnem računu za leto 1964 in finančnem načrtu za leto 1965 sklada Borisa Kidriča (#page=228) ---- 9. Razprava in sklepanje o predlogih sklepov o ustanovitvi in sestavi začasnih odborov Prosvetno-kulturnega zbora (#page=230)
  • dcterms:date
   • 1965-07-02
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1965-07-02
  • dcterms:license