Gospodarski zbor

28. seja - 28. julija 1965

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, Seje od 1. VII. 1965 do 31. VIII. 1965

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1965 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/28243
  • dcterms:title
   • Gospodarski zbor
   • 28. seja - 28. julija 1965
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, Seje od 1. VII. 1965 do 31. VIII. 1965
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 5. sklic (1963-1969)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 5th term (1963-1969)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- Pred dnevnim redom ---- 1. Odsotnost poslancev (#page=171) ---- 2. Sporočilo pred določitvijo dnevnega reda (#page=171) ---- 3. Določitev dnevnega reda (#page=171) -- Dnevni red ---- 1. Odobritev zapisnika 27. seje Gospodarskega zbora (#page=172) ---- 2. Poslanska vprašanja (#page=172) ---- 3. Referat člana Izvršnega sveta tovariša Viktorja Kotnika o uvajanju gospodarske reforme (#page=176) ---- 4. Obravnava in sklepanje o predlogu zakona o uvedbi 2% prometnega davka v prometu blaga na drobno za odpravo škode, povzročene s poplavami (#page=181) ---- 5. Obravnava in sklepanje o predlogu odloka o soglasju k določitvi stopnje osnovnega prispevka za invalidsko in pokojninsko zavarovanje ter prispevka za otroški dodatek za drugo polletje 1965 (#page=194) ---- 6. Obravnava in sklepanje o predlogu zakona o prenehanju veljavnosti zakona o najvišji meji, do katere se sme določiti stopnja osnovnega prispevka za zdravstveno zavarovanje (#page=194) ---- 7. Obravnava in sklepanje o predlogu zakona o prenehanju veljavnosti zakona o oprostitvi prispevka iz osebnega dohodka iz delovnega razmerja delavcev v organizacijah jugoslovanskih železnic (#page=194)
  • dcterms:date
   • 1965-07-28
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1965-07-28
  • dcterms:license