Gospodarski zbor

26. seja - 2. julija 1965

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, Seje od 1. VII. 1965 do 31. VIII. 1965

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1965 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/28241
  • dcterms:title
   • Gospodarski zbor
   • 26. seja - 2. julija 1965
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, Seje od 1. VII. 1965 do 31. VIII. 1965
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 5. sklic (1963-1969)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 5th term (1963-1969)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- Pred dnevnim redom ---- 1. Odsotnost poslancev (#page=127) ---- 2. Določitev dnevnega reda (#page=127) -- Dnevni red ---- 1. Odobritev zapisnika 25. seje Gospodarskega zbora (#page=127) ---- 2. Poslanska vprašanja (#page=127) ---- 3. Razprava o problematiki nezgod pri delu (#page=130) ---- 4. Razprava o problematiki notranje delitve dohodka v gospodarskih organizacijah (#page=151) ---- 5. Obravnava in sklepanje o predlogu zakona o odmeri vodnega prispevka za leto 1965 (#page=162)
  • dcterms:date
   • 1965-07-02
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1965-07-02
  • dcterms:license