Republiški zbor

27. seja - 28. julija 1965

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, Seje od 1. VII. 1965 do 31. VIII. 1965

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1965 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/28240
  • dcterms:title
   • Republiški zbor
   • 27. seja - 28. julija 1965
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, Seje od 1. VII. 1965 do 31. VIII. 1965
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 5. sklic (1963-1969)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 5th term (1963-1969)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- Pred dnevnim redom ---- 1. Odsotnost poslancev (#page=85) ---- 2. Določitev dnevnega reda (#page=85) -- Dnevni red ---- 1. Odobritev zapisnika 26. seje Republiškega zbora (#page=86) ---- 2. Obravnava in sklepanje o predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o uvedbi in stopnjah republiških prispevkov, davkov in taks (#page=86) ---- 3. Obravnava in sklepanje o predlogu zakona o uvedbi posebnega 2% prometnega davka od prometa blaga na drobno za odpravo škode, povzročene po poplavah (#page=97) ---- 4. Obravnava in sklepanje o predlogu zakona o prenehanju veljavnosti zakona o oprostitvi prispevka iz osebnega dohodka iz delovnega razmerja delavcev v organizacijah jugoslovanskih železnic (#page=101) ---- 5. Obravnava in sklepanje o predlogu odloka o soglasju k določitvi stopnje osnovnega prispevka za invalidsko in pokojninsko zavarovanje ter prispevka za otroški dodatek od 1. avgusta do 31. decembra 1965 (#page=106) ---- 6. Obravnava in sklepanje o predlogu zakona o prenehanju veljavnosti zakona o najvišji meji, do katere se sme določiti stopnja prispevka za zdravstveno zavarovanje (#page=113) ---- 7. Obravnava in sklepanje o predlogu odloka o začasni določitvi osnove za priznavanje republiškega dodatka za borce (#page=113) ---- 8. Obravnava in sklepanje o predlogu zakona o spremembi zakona o republiških sodnih taksah (#page=114) ---- 9. Volitve in razrešitve (#page=116) ------ a) izvolitev sodnikov Okrožnega sodišča v Mariboru in Okrožnega sodišča v Ljubljani (#page=116) ------ b) razrešitev sodnikov Okrožnega sodišča v Gorici in v Ljubljani (#page=118) ---- 10. Poslanska vprašanja (#page=118)
  • dcterms:date
   • 1965-07-28
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1965-07-28
  • dcterms:license