Republiški zbor

25. seja - 2. julija 1965

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, Seje od 1. VII. 1965 do 31. VIII. 1965

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1965 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/28238
  • dcterms:title
   • Republiški zbor
   • 25. seja - 2. julija 1965
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, Seje od 1. VII. 1965 do 31. VIII. 1965
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 5. sklic (1963-1969)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 5th term (1963-1969)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- Pred dnevnim redom ---- 1. Odsotnost poslancev (#page=5) ---- 2. Določitev dnevnega reda (#page=5) -- Dnevni red ---- 1. Odobritev zapisnika 24. seje Republiškega zbora (#page=6) ---- 2. Obravnava poročila Republiške skupnosti socialnega zavarovanja delavcev SR Slovenije za leto 1964 (#page=6) ---- 3. Obravnava in Sklepanje o predlogu zakona o odmeri vodnega prispevka za leto 1965 (#page=18) ---- 4. Obravnava in sklepanje o predlogu zakona o spremembah zakona o agrarni reformi in kolonizaciji v LR Sloveniji (#page=21) ---- 5. Obravnava in sklepanje o predlogu zakona o prometnem davku od nepremičnin in pravic (#page=21) ---- 6. Obravnava in sklepanje o predlogu zakona o raziskanju prilastitev državnih zemljišč in zemljišč bivših agrarnih skupnosti (#page=23) ---- 7. Obravnava in sklepanje o prevzemu poroštva (#page=23) ---- 8. Obravnava in sklepanje o predlogu sklepa o zagotovitvi 1 milijarde 300 milijonov dinarjev sredstev v letu 1966 za financiranje osnovnih šol (#page=24) ---- 9. Imenovanja in razrešitve (#page=26) ------ a) razrešitev nekaterih republiških sekretarjev v Izvršnem svetu (#page=26) ------ b) razrešitev in imenovanje članov upravnega odbora sklada SR Slovenije za šolstvo (#page=26) ------ c) imenovanje člana upravnega odbora sklada federacije za kreditiranje gospodarskega razvoja gospodarsko nezadostno razvitih republik in krajev (#page=27) ------ č) imenovanje članov sveta za narodno obrambo SR Slovenje (#page=28) ---- 10. Poslanska vprašanja (#page=28)
  • dcterms:date
   • 1965-07-02
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1965-07-02
  • dcterms:license