• Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/28236
  • dcterms:title
   • Priloge
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, Seje od 1. XII. do 31. XII. 1963
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 5. sklic (1963-1969)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 5th term (1963-1969)
  • dcterms:tableOfContents
   • Priloge -- 1. Pismena vprašanja poslancev (#page=334) ---- Vprašanje Davorina Ferligoja, poslanca Republiškega zbora (#page=334) ---- Vprašanje Adama Vahčiča, poslanca Organizacijsko-političnega zbora (#page=335) -- 2. Predlog družbenega plana SR Slovenije za leto 1964 (#page=336) ---- Dokumentacija k predlogu družbenega plana SR Slovenije za leto 1964 (tekstni del) (#page=359) ---- Poročilo odbora za družbeni plan in finance Republiškega zbora (#page=421) ---- Poročilo odbora za proučevanje zakonskih in drugih predlogov Gospodarskega zbora (#page=422) ---- Poročilo odbora za proučevanje zakonskih in drugih predlogov Prosvetno-kulturnega zbora (#page=426) ---- Poročilo odbora za proučevanje zakonskih in drugih predlogov Socialno-zdravstvenega zbora (#page=432) ---- Poročilo zakonodajno-pravne komisije (#page=438) ---- Predlog sklepa o mnenju Prosvetno-kulturnega zbora k predlogu družbenega plana SR Slovenije za leto 1964 (#page=441) ---- Predlog sklepa o stališčih in mnenju Socialno-zdravstvenega zbora k predlogu družbenega plana SR Slovenije za leto 1964 (#page=442) -- 3. Predlog zakona o odpravi družbenega investicijskega sklada SR Slovenije (#page=443) ---- Obrazložitev (#page=444) ---- Poročilo odbora za družbeni plan in finance Republiškega zbora (#page=446) ---- Poročilo odbora za proučevanje zakonskih in drugih predlogov Gospodarskega zbora (#page=447) ---- Poročilo zakonodajno-pravne komisije (#page=447) -- 4. Predlog zakona o usmeritvi sredstev SR Slovenije za financiranje investicij v letu 1964 (#page=448) ---- Obrazložitev (#page=448) ---- Poročilo odbora za družbeni plan in finance Republiškega zbora (#page=449) ---- Poročilo odbora za proučevanje zakonskih in drugih predlogov Gospodarskega zbora (#page=450) ---- Poročilo zakonodajno-pravne komisije (#page=451) -- 5. Predlog zakona o vodnem skladu SR Slovenije (#page=451) ---- Obrazložitev (#page=453) ---- Poročilo odbora za kmetijstvo in gozdarstvo Republiškega zbora (#page=454) ---- Poročilo odbora za proučevanje zakonskih in drugih predlogov Gospodarskega zbora (#page=455) ---- Poročilo zakonodajno-pravne komisije (#page=455) -- 6. Predlog zakona o določitvi udeležbe okrajev v skupnih virih dohodkov družbeno-političnih skupnosti (#page=457) ---- Obrazložitev (#page=457) ---- Poročilo odbora za družbeni plan in finance Republiškega zbora (#page=463) ---- Poročilo odbora za proučevanje zakonskih in drugih predlogov Organizacijsko-političnega zbora (#page=465) ---- Poročilo zakonodajno-pravne komisije (#page=465) -- 7. Predlog zakona o proračunu Socialistične republike Slovenije (republiškem proračunu) za leto 1964 (#page=466) ---- Obrazložitev (#page=468) ---- Poročilo odbora za proračun Republiškega zbora (#page=469) ---- Poročilo odbora za proučevanje zakonskih in drugih predlogov Prosvetno-kulturnega zbora (#page=472) ---- Poročilo odbora za proučevanje zakonskih in drugih predlogov Socialno-zdravstvenega zbora (#page=473) ---- Poročilo odbora za proučevanje zakonskih in drugih predlogov Organizacijsko-političnega zbora (#page=473) ---- Poročilo zakonodajno-pravne komisije (#page=476) ---- Predlog sklepa o mnenju Prosvetno-kulturnega zbora o predlogu proračuna SR Slovenije (republiškega proračuna) za leto 1964 (#page=476) ---- Predlog sklepa o stališčih in mnenju Socialno-zdravstvenega zbora k predlogu proračuna SR Slovenije (republiškega proračuna) za leto 1964 (#page=477) -- 8. Poročilo o nekaterih problemih organizacije in delovanja uprave občinskih skupščin (#page=478) -- 9. Predlog priporočila o nekaterih nalogah za izboljšanje dela občinske uprave (#page=485) -- 10. Predlog zakona o pristojnosti okrajnih organov v upravnih zadevah (#page=487) ---- Obrazložitev (#page=487) ---- Poročilo odbora za organizacijsko-politična vprašanja Republiškega zbora (#page=489) ---- Poročilo odbora za proučevanje zakonskih in drugih predlogov Organizacijsko-političnega zbora (#page=490) ---- Poročilo zakonodajno-pravne komisije (#page=491) -- 11. Predlog zakona o Ustavnem sodišču SR Slovenije (#page=492) ---- Obrazložitev (#page=505) ---- Poročilo komisije za pripravo predloga zakona o Ustavnem sodišču SR Slovenije (#page=511) ---- Poročilo odbora za organizacijsko-politična vprašanja Republiškega zbora (#page=513) ---- Poročilo odbora za proučevanje zakonskih in drugih predlogov Organizacijsko-političnega zbora (#page=516) ---- Poročilo zakonodajno-pravne komisije (#page=518) -- 12. Predlog sklepa o izvolitvi in razrešitvi predsednika in sodnikov okrožnih sodi (#page=518) ---- Obrazložitev (#page=519) -- 13. Skupščina SR Slovenije (#page=520) ---- Odbori in komisije (#page=520) -- 14. Republiški zbor (#page=521) ---- Odbori in komisije (#page=521) -- 15. Gospodarski zbor (#page=524) ---- Odbori in komisije (#page=524) -- 16. Prosvetno-kulturni zbor (#page=525) ---- Odbori in komisije (#page=525) -- 17. Socialno-zdravstveni zbor (#page=526) ---- Odbori in komisije (#page=526) -- 18. Organizacijsko-politični zbor (#page=527) ---- Odbori in komisije (#page=527) -- 19. Poslanci Skupščine SR Slovenije (#page=528) ---- Poslanci, izvoljeni v Zvezni zbor Skupščine SFRJ (#page=531) -- 20. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije (#page=531) -- 21. Ustavno sodišče SR Slovenije (#page=532) -- 22. Vrhovno sodišče SR Slovenije (#page=532) -- 23. Višje gospodarsko sodišče SR Slovenije (#page=532) -- 24. Seznam govornikov (#page=533)
  • dcterms:date
   • 1964
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1964-01-01
  • dcterms:license