Organizacijsko-politični zbor

3. seja - 16. decembra 1963

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, Seje od 1. XII. do 31. XII. 1963

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1963 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/28233
  • dcterms:title
   • Organizacijsko-politični zbor
   • 3. seja - 16. decembra 1963
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, Seje od 1. XII. do 31. XII. 1963
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 5. sklic (1963-1969)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 5th term (1963-1969)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- Pred dnevnim redom ---- 1. Odsotnost poslancev (#page=254) ---- 2. Določitev dnevnega reda (#page=254) -- Dnevni red ---- 1. Odobritev zapisnika 2. seje Organizacijsko-političnega zbora (#page=254) ---- 2. Razprava o nekaterih vprašanjih organizacije dela občinske uprave (#page=254) ---- 3. Obravnava in sklepanje o predlogu zakona o pristojnosti okrajnih organov v upravnih zadevah (#page=296)
  • dcterms:date
   • 1963-12-16
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1963-12-16
  • dcterms:license