Socialno-zdravstveni zbor

3. seja - 19. decembra 1963

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, Seje od 1. XII. do 31. XII. 1963

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1963 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/28232
  • dcterms:title
   • Socialno-zdravstveni zbor
   • 3. seja - 19. decembra 1963
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, Seje od 1. XII. do 31. XII. 1963
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 5. sklic (1963-1969)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 5th term (1963-1969)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- Pred dnevnim redom ---- 1. Odsotnost poslancev (#page=214) ---- 2. Sporočila pred določitvijo dnevnega reda (#page=214) ---- 3. Določitev dnevnega reda (#page=214) -- Dnevni red ---- 1. Odobritev zapisnika 2. seje Socialno-zdravstvenega zbora (#page=214) ---- 2. Obravnava predloga družbenega plana SR Slovenije za leto 1964 (#page=214) ---- 3. Obravnava predloga proračuna SR Slovenije za leto 1964 (#page=248)
  • dcterms:date
   • 1963-12-19
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1963-12-19
  • dcterms:license