Republiški zbor

4. seja - 25. decembra 1963

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, Seje od 1. XII. do 31. XII. 1963

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1963 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/28228
  • dcterms:title
   • Republiški zbor
   • 4. seja - 25. decembra 1963
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, Seje od 1. XII. do 31. XII. 1963
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 5. sklic (1963-1969)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 5th term (1963-1969)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- Pred dnevnim redom ---- 1. Odsotnost poslancev (#page=5) ---- 2. Določitev dnevnega reda (#page=5) -- Dnevni red ---- 1. Odobritev zapisnika 3. seje Republiškega zbora (#page=5) ---- 2. Vprašanja poslancev (#page=5) ---- 3. Obravnava in sklepanje o predlogu družbenega plana SR Slovenije za leto 1964 (#page=9) ---- 4. Obravnava in sklepanje o predlogu zakona o odpravi družbenega investicijskega sklada SR Slovenije (#page=75) ---- 5. Obravnava in sklepanje o predlogu zakona o usmeritvi sredstev SR Slovenije za financiranje investicij v letu 1964 (#page=75) ---- 6. Obravnava in sklepanje o predlogu zakona o vodnem skladu SR Slovenije (#page=76) ---- 7. Obravnava in sklepanje o predlogu zakona o določitvi udeležbe okrajev v skupnih virih dohodkov družbeno-političnih skupnosti (#page=79) ---- 8. Obravnava in sklepanje o predlogu zakona o proračunu SR Slovenije za leto 1964 (#page=86) ---- 9. Imenovanja in razrešitve (#page=93)
  • dcterms:date
   • 1963-12-25
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1963-12-25
  • dcterms:license