Družbenopolitični zbor

22. seja - 26. septembra 1979

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 6, Seje od 1. VII. 1979 do 30. IX. 1979

Družbenopolitični zbor

22. seja - 26. septembra 1979

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 6, Seje od 1. VII. 1979 do 30. IX. 1979

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1979 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/28206
  • dcterms:title
   • Družbenopolitični zbor
   • 22. seja - 26. septembra 1979
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 6, Seje od 1. VII. 1979 do 30. IX. 1979
   • Družbenopolitični zbor
   • 22. seja - 26. septembra 1979
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 6, Seje od 1. VII. 1979 do 30. IX. 1979
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 8. sklic (1978-1982)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 8th term (1978-1982)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- Pred dnevnim redom ---- 1. Odsotnost delegatov (#page=520) ---- 2. Določitev dnevnega reda (#page=520) -- Dnevni red ---- 1. Odobritev zapisnikov 20. in 21. seje Družbenopolitičnega zbora (#page=521) ---- 2. Osnutek zakona o energetskem gospodarstvu (#page=521) ---- 3. Predlog periodičnega delovnega načrta Družbenopolitičnega zbora za četrto trimesečje 1979 (#page=543) ---- 4. Predlog odloka o izvolitvi Komisije Skupščine SR Slovenije za ustavna vprašanja ter o njeni sestavi (#page=547) ---- 5. Predlog zakona o izvolitvi predsednika, podpredsednice in članov Komisije Skupščine SR Slovenije za družbeno nadzorstvo (#page=548) ---- 6. Volitve in imenovanja (#page=548) ---- 7. Predlogi in vprašanja delegatov (#page=549)
  • dcterms:date
   • 1979-09-26
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1979-09-26
  • dcterms:license