Družbenopolitični zbor

21. seja - 23. julija 1979

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 6, Seje od 1. VII. 1979 do 30. IX. 1979

Družbenopolitični zbor

21. seja - 23. julija 1979

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 6, Seje od 1. VII. 1979 do 30. IX. 1979

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1979 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/28205
  • dcterms:title
   • Družbenopolitični zbor
   • 21. seja - 23. julija 1979
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 6, Seje od 1. VII. 1979 do 30. IX. 1979
   • Družbenopolitični zbor
   • 21. seja - 23. julija 1979
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 6, Seje od 1. VII. 1979 do 30. IX. 1979
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 8. sklic (1978-1982)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 8th term (1978-1982)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- Pred dnevnim redom ---- 1. Odsotnost delegatov (#page=487) ---- 2. Določitev dnevnega reda (#page=488) ---- Dnevni red (#page=488) ---- 1. Odobritev zapisnika 19. seje Družbenopolitičnega zbora (#page=488) ---- 2. Poročilo o izvajanju družbenega plana Socialistične republike Slovenije obdobju 1976-1979 in oceno možnosti razvoja v letu 1980 (#page=489) ---- 3. Predlog smernic za pripravo družbenega plana Socialistične republike Slovenije za obdobje 1981-1985 (#page=490) ---- 4. Analiza dosedanjega razvoja, sedanjega položaja in problematike manj razvitih območij v Socialistični republiki Sloveniji (#page=504) ---- 5. Predlog odloka o razrešitvi in o izvolitvi podpredsednika oziroma podpredsednikov in članov Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije ter o razrešitvi in imenovanju predsednika Republiškega komiteja za družbeno planiranje in informacijski sistem (#page=512) ---- 6. Predlog odloka o izvolitvi članov Sveta republike (#page=513) ---- 7. Predlog odloka o ustanovitvi Komisije Skupščine SR Slovenije za ustavna vprašanja (#page=513) ---- 8. Volitve in imenovanja (#page=514) ---- 9. Predlogi in vprašanja delegatov (#page=514) ---- 10. Nadaljevanje razprave k poročilu o izvajanju družbenega plana Socialistične republike Slovenije v obdobju 1976-1979 in o oceni možnosti razvoja v letu 1980 (#page=518)
  • dcterms:date
   • 1979-07-23
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1979-07-23
  • dcterms:license