Družbenopolitični zbor

20. seja - 19. julija 1979

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 6, Seje od 1. VII. 1979 do 30. IX. 1979

Družbenopolitični zbor

20. seja - 19. julija 1979

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 6, Seje od 1. VII. 1979 do 30. IX. 1979

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1979 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/28204
  • dcterms:title
   • Družbenopolitični zbor
   • 20. seja - 19. julija 1979
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 6, Seje od 1. VII. 1979 do 30. IX. 1979
   • Družbenopolitični zbor
   • 20. seja - 19. julija 1979
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 6, Seje od 1. VII. 1979 do 30. IX. 1979
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 8. sklic (1978-1982)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 8th term (1978-1982)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- Pred dnevnim redom ---- 1. Odsotnost delegatov (#page=466) ---- 2. Določitev dnevnega reda (#page=466) -- Dnevni red ---- 1. Osnutek zakona o sistemu družbenega planiranja in o družbenem planu SR Slovenije (#page=467) ---- 2. Predlog za izdajo zakona o urbanističnem planiranju (#page=476) ---- 3. Osnutek zakona o zdravstvenem varstvu (#page=476) ---- 4. Predlogi in vprašanja delegatov (#page=483) ---- 5. Nadaljevanje razprave o osnutku zakona o sistemu družbenega planiranja in o družbenem planu SR Slovenije (#page=484) ---- 6. Nadaljnji predlogi in vprašanja delegatov (#page=486)
  • dcterms:date
   • 1979-07-19
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1979-07-19
  • dcterms:license