Skupna seja vseh zborov Skupščine SR Slovenije

3. seja - 30. julija 1976

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 11, Seje od 1. VII. 1976 do 30. IX. 1976

Skupna seja vseh zborov Skupščine SR Slovenije

3. seja - 30. julija 1976

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 11, Seje od 1. VII. 1976 do 30. IX. 1976

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1976 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/28189
  • dcterms:title
   • Skupna seja vseh zborov Skupščine SR Slovenije
   • 3. seja - 30. julija 1976
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 11, Seje od 1. VII. 1976 do 30. IX. 1976
   • Skupna seja vseh zborov Skupščine SR Slovenije
   • 3. seja - 30. julija 1976
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 11, Seje od 1. VII. 1976 do 30. IX. 1976
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 7. sklic (1974-1978)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 7th term (1974-1978)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- Pred dnevnim redom ---- 1. Ugotovitev navzočnosti delegatov (#page=509) ---- 2. Določitev dnevnega reda (#page=509) -- Dnevni red ---- 1. Odobritev zapisnika 1. in 2. skupne seje vseh zborov Skupščine SR Slovenije (#page=509) ---- 2. Izvolitev delegata za Zbor republik in pokrajin Skupščine SR Jugoslavije (#page=510)
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1976-07-30
  • dcterms:license