Družbenopolitični zbor

31. seja - 27. septembra 1976

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 11, Seje od 1. VII. 1976 do 30. IX. 1976

Družbenopolitični zbor

31. seja - 27. septembra 1976

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 11, Seje od 1. VII. 1976 do 30. IX. 1976

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1976 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/28188
  • dcterms:title
   • Družbenopolitični zbor
   • 31. seja - 27. septembra 1976
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 11, Seje od 1. VII. 1976 do 30. IX. 1976
   • Družbenopolitični zbor
   • 31. seja - 27. septembra 1976
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 11, Seje od 1. VII. 1976 do 30. IX. 1976
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 7. sklic (1974-1978)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 7th term (1974-1978)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- Pred dnevnim redom ---- 1. Odsotnost delegatov (#page=454) ---- 2. Določitev dnevnega reda (#page=454) -- Dnevni red ---- 1. Odobritev zapisnika 30. seje Družbenopolitičnega zbora (#page=455) ---- 2. Ocena izvajanja resolucije o družbenoekonomski politiki in razvoju SR Slovenije (#page=455) ---- 3. Osnutek zakona o združenem delu (#page=476) ---- 4. Predlog zakona o ljudski obrambi v Socialistični republiki Sloveniji (#page=493) ---- 5. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o notranjih zadevah (#page=500) ---- 6. Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o postopku pred Ustavnim sodiščem SR Slovenije, z osnutkom zakona (#page=503) ---- 7. Nadaljevanje razprave o oceni izvajanja resolucije o družbenoekonomski politiki in razvoju SR Slovenije (#page=503) ---- 8. Nadaljevanje razprave o osnutku zakona o združenem delu (#page=505) ---- 9. Volitve in imenovanja (#page=506) ---- 10. Predlogi in vprašanja delegatov (#page=507)
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1976-09-27
  • dcterms:license