Družbenopolitični zbor

30. seja - 30. julija 1976

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 11, Seje od 1. VII. 1976 do 30. IX. 1976

Družbenopolitični zbor

30. seja - 30. julija 1976

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 11, Seje od 1. VII. 1976 do 30. IX. 1976

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1976 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/28187
  • dcterms:title
   • Družbenopolitični zbor
   • 30. seja - 30. julija 1976
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 11, Seje od 1. VII. 1976 do 30. IX. 1976
   • Družbenopolitični zbor
   • 30. seja - 30. julija 1976
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 11, Seje od 1. VII. 1976 do 30. IX. 1976
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 7. sklic (1974-1978)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 7th term (1974-1978)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- Pred dnevnim redom ---- 1. Odsotnost delegatov (#page=445) ---- 2. Določitev dnevnega reda (#page=445) -- Dnevni red ---- 1. Odobritev zapisnika 29. seje Družbenopolitičnega zbora (#page=445) ---- 2. Predlog družbenega plana razvoja SR Slovenije za obdobje 1976 do 1980 (#page=446) ---- 3. Uresničevanje delegatskega sistema in delegatskih odnosov v temeljnih samoupravnih organizacijah in skupnostih (#page=447) ---- 4. Predlog poslovnika Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije (#page=450) ---- 5. Volitve in imenovanja (#page=451) ---- 6. Predlogi in vprašanja delegatov (#page=452)
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1976-07-30
  • dcterms:license