Družbenopolitični zbor

29. seja - 12. julija 1976

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 11, Seje od 1. VII. 1976 do 30. IX. 1976

Družbenopolitični zbor

29. seja - 12. julija 1976

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 11, Seje od 1. VII. 1976 do 30. IX. 1976

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1976 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/28186
  • dcterms:title
   • Družbenopolitični zbor
   • 29. seja - 12. julija 1976
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 11, Seje od 1. VII. 1976 do 30. IX. 1976
   • Družbenopolitični zbor
   • 29. seja - 12. julija 1976
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 11, Seje od 1. VII. 1976 do 30. IX. 1976
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 7. sklic (1974-1978)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 7th term (1974-1978)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- Pred dnevnim redom ---- 1. Odsotnost delegatov (#page=397) ---- 2. Sporočila pred določitvijo dnevnega reda (#page=397) ---- 3. Določitev dnevnega reda (#page=397) -- Dnevni red ---- 1. Odobritev zapisnika 28. seje Družbenopolitičnega zbora (#page=398) ---- 2. Osnutek družbenega plana razvoja Socialistične republike Slovenije za obdobje 1976-1980 (#page=399) ---- 3. Predlog za izdajo zakona o himni Socialistične republike Slovenije, z osnutkom zakona (#page=415) ---- 4. Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o notranjih zadevah, z osnutkom zakona (#page=415) ---- 5. Nadaljevanje razprave o osnutku družbenega plana razvoja Socialistične republike Slovenije za obdobje 1976-1980 (#page=420) ---- 6. Osnutek zakona o samoupravnih sodiščih (#page=422) ---- 7. Osnutek zakona o rednih sodiščih (#page=427) ---- 8. Osnutek zakona o javnem tožilstvu (#page=436) ---- 9. Predlog zakona o javnem pravobranilstvu (#page=436) ---- 10. Osnutek zakona o dopolnilnih sredstvih republikam in avtonomnima pokrajinama v obdobju 1976-1980 leta (#page=437) ---- 11. Osnutek zakona o stalnih sredstvih Sklada federacije za kreditiranje hitrejšega razvoja gospodarsko manj razvitih republik in avtonomnih pokrajin v obdobju 1976-1980 (#page=439) ---- 12. Osnutek zakona o delitvi sredstev sklada federacije za kreditiranje hitrejšega razvoja gospodarsko manj razvitih republik in avtonomnih pokrajin v obdobju 1976-1980 (#page=440) ---- 13. Osnutek zakona o Skladu federacije za kreditiranje hitrejšega razvoja gospodarsko manj razvitih republik in avtonomnih pokrajin (#page=441) ---- 14. Osnutek delovnega programa Zbora republik in pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije za obdobje od septembra 1976. do julija 1977. leta (#page=442) ---- 15. Volitve in imenovanja (#page=442) ---- 16. Predlogi in vprašanja delegatov (#page=443)
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1976-07-12
  • dcterms:license