Zbor občin

34. seja - 29. septembra 1976

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 11, Seje od 1. VII. 1976 do 30. IX. 1976

Zbor občin

34. seja - 29. septembra 1976

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 11, Seje od 1. VII. 1976 do 30. IX. 1976

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1976 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/28185
  • dcterms:title
   • Zbor občin
   • 34. seja - 29. septembra 1976
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 11, Seje od 1. VII. 1976 do 30. IX. 1976
   • Zbor občin
   • 34. seja - 29. septembra 1976
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 11, Seje od 1. VII. 1976 do 30. IX. 1976
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 7. sklic (1974-1978)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 7th term (1974-1978)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- Pred dnevnim redom ---- 1. Sporočila pred določitvijo dnevnega reda (#page=331) ---- 2. Določitev dnevnega reda (#page=332) -- Dnevni red ---- 1. Izvolitev Komisije za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja ter poročilo te komisije (#page=333) ---- 2. Odobritev zapisnika 33. seje Zbora občin (#page=334) ---- 3. Ocena izvajanja resolucije o družbenoekonomski politiki in razvoju Socialistične republike Slovenije (#page=335) ---- 4. Poročilo o solidarnosti in aktivnosti pri odstranjevanju posledic potresa v Posočju (#page=349) ---- 5. Informacija o železniški nesreči na železniški postaji Preserje dne 20. 9. 1976 (#page=355) ---- 6. Osnutek zakona o združenem delu (#page=355) ---- 7. Nadaljevanje razprave o poročilu o uresničevanju resolucije o družbenoekonomski politiki in razvoju (#page=366) ---- 8. Predlog zakona o ljudski obrambi v Socialistični republiki Sloveniji (#page=367) ---- 9. Nadaljevanje razprave o osnutku zakona o združenem delu (#page=374) ---- 10. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o notranjih zadevah (#page=375) ---- 11. Predlog zakona o državljanstvu Socialistične republike Slovenije (#page=379) ---- 12. Predlog zakona o geodetski službi (#page=379) ---- 13. Predlog zakona o ugotavljanju katastrskega dohodka (#page=381) ---- 14. Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o postopku pred Ustavnim sodiščem SR Slovenije, z osnutkom zakona (#page=382) ---- 15. Predlog za izdajo zakona o postopku z najdenimi stvarmi, z osnutkom zakona (#page=382) ---- 16. Predlog zakona o izjemnih ukrepih za pospešitev sanacije in obnove objektov na območjih, ki jih prizadene potres (#page=383) ---- 17. Predlog zakona o dopolnitvi zakona o določitvi stopenj, odbitnih postavk in olajšav za republiški davek iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela v letu 1976 (#page=386) ---- 18. Predlog zakona o spremembi zakona o osnovah in načinu obračunavanja in plačevanja prispevkov za financiranje samoupravnih interesnih skupnosti na področju družbenih dejavnosti v letih 1975 in 1976 (#page=387) ---- 19. Predlog odloka o porabi sredstev, plačanih kot depozit pri investicijskih vlaganjih v nove negospodarske in neproizvodne investicije (#page=388) ---- 20. Osnutek zakona o določitvi celotnega zneska sredstev za financiranje programa investicijskih vlaganj v graditev objektov za tuja diplomatska in konzularna predstavništva v Beogradu od leta 1976 od leta 1980 (#page=389) ---- 21. Volitve in imenovanja (#page=390) ---- 22. Predlogi in vprašanja delegatov (#page=390) ---- 23. Nadaljevanje razprave o predlogu odloka o uporabi sredstev, vplačanih kot depozit pri investicijskih vlaganjih v nove neproizvodne in negospodarske investicije (#page=392) ---- 24. Nadaljevanje predlogov in vprašanj delegatov (#page=393)
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1976-09-29
  • dcterms:license