Zbor združenega dela

34. seja - 30. julija 1976

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 11, Seje od 1. VII. 1976 do 30. IX. 1976

Zbor združenega dela

34. seja - 30. julija 1976

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 11, Seje od 1. VII. 1976 do 30. IX. 1976

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1976 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/28181
  • dcterms:title
   • Zbor združenega dela
   • 34. seja - 30. julija 1976
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 11, Seje od 1. VII. 1976 do 30. IX. 1976
   • Zbor združenega dela
   • 34. seja - 30. julija 1976
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 11, Seje od 1. VII. 1976 do 30. IX. 1976
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 7. sklic (1974-1978)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 7th term (1974-1978)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- Pred dnevnim redom ---- 1. Sporočila pred določitvijo dnevnega reda (#page=88) ---- 2. Določitev dnevnega reda (#page=89) -- Dnevni red ---- 1. Izvolitev Komisije za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja ter poročilo te komisije (#page=90) ---- 2. Odobritev zapisnika 33. seje Zbora združenega dela (#page=91) ---- 3. Predlog družbenega plana razvoja SR Slovenije za obdobje 1976 do 1980 (#page=92) ---- 4. Uresničevanje delegatskega sistema in delegatskih odnosov v temeljnih samoupravnih organizacijah in skupnostih (#page=96) ---- 5. Program ukrepov in akcij za postopno vračanje delavcev z dela v tujini in za njihovo ponovno vključevanje v zaposlitev v domovini (#page=99) ---- 6. Nadaljevanje obravnave k predlogu družbenega plana razvoja SR Slovenije za obdobje od 1976 do 1980 (#page=105) ---- 7. Nadaljevanje razprave o uresničevanju delegatskega sistema in delegatskih odnosov v temeljnih samoupravnih organizacijah in skupnostih (#page=108) ---- 8. Predlog za izdajo zakona o varstvu prebivalstva pred nalezljivimi boleznimi, z osnutkom zakona (#page=109) ---- 9. Predlog zakona o prispevku za zagotovitev dela sredstev za pokritje primanjkljaja v prometu z električno energijo (#page=110) ---- 10. Predlog zakona o zagotovitvi dela sredstev za pokritje izpada transportnih dohodkov v železniškem prometu v letu 1975 (#page=111) ---- 11. Predlog zakona o spremembi zakona o vplačevanju obveznega posojila za kreditiranje hitrejšega razvoja gospodarsko nezadostno razvitih republik in avtonomne pokrajine Kosovo (#page=113) ---- 12. Osnutek zakona o spremembi kratkoročnih kreditov, danih Jugoslovanski kmetijski banki, v dolgoročni kredit (#page=115) ---- 13. Samoupravni sporazum o ustanovitvi Raziskovalne skupnosti Slovenije (#page=115) ---- 14. Predlog poslovnika Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije (#page=116) ---- 15. Volitve in imenovanja (#page=117) ---- 16. Vprašanja delegatov (#page=119)
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1976-07-30
  • dcterms:license