• Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/28162
  • dcterms:title
   • Priloge
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, Seje od 1. VII. 1967 do 30. XI. 1967
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 5. sklic (1963-1969)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 5th term (1963-1969)
  • dcterms:tableOfContents
   • Priloge -- 1. Pismena vprašanja poslancev (#page=316) -- 2. Poročilo o stanju v zvezi z likvidacijo EKK Velenje, delu začasne komisije, sklepih izvršnega sveta ter nadaljnjem akcijskem programu (#page=325) ---- Dopolnitev resolucije o izvajanju gospodarske politike v letu 1967 (#page=331) ---- Sporazum o ureditvi premoženjskih in pravnih razmerij v zvezi z likvidacijo poslovnega združenja za izgradnjo EKK Velenje (#page=332) ---- Predlog sklepa o potrditvi sporazuma (#page=335) ---- Predlog zakona o uporabi sredstev, naloženih pri Splošni gospodarski banki v Ljubljani po zakonu o dopolnilnih sredstvih za skupne rezerve gospodarskih organizacij (#page=335) ---- Obrazložitev (#page=336) ---- Poročila (#page=337) -- 3. Poročilo o uresničevanju priporočila Skupščine SR Slovenije za začasno financiranje strokovnega šolstva v SR Sloveniji v letu 1967 (#page=342) -- 4. Ugotovitve in sklepi republiškega in gospodarskega zbora o izpolnjevanju resolucije Skupščine SR Slovenije o izvajanju gospodarske politike v letu 1967 ter o gibanju gospodarstva v obdobju januar - julij 1967 (#page=344) -- 5. Poročilo k analizi gospodarskih gibanj v obdobju januar - julij 1967 (#page=350) -- 6. Predlog zakona o morskem ribištvu (#page=356) ---- Obrazložitev (#page=361) ---- Poročila (#page=363) -- 7. Predlog zakona o pogojih za pridelovanje sadilnega materiala (#page=366) ---- Obrazložitev (#page=368) ---- Poročila (#page=372) -- 8. Predlog zakona o poravnalnih svetih (#page=372) ---- Obrazložitev (#page=374) ---- Amandmaji izvršnega sveta (#page=376) ---- Poročila (#page=378) -- 9. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o osnovni šoli (#page=382) ---- Obrazložitev (#page=385) ---- Poročila (#page=386) -- 10. Predlog zakona o spremembi zakona o prispevkih in davkih občanov (#page=393) ---- Obrazložitev (#page=393) ---- Poročila (#page=394) -- 11. Predlog zakona o dopolnitvi zakona o delu in pravicah republiških poslancev in funkcionarjev, ki jim je prenehala funkcija (#page=394) ---- Obrazložitev (#page=394) ---- Poročila (#page=395) -- 12. Predlog odloka o finančnem programu za financiranje adaptacije vzgojnega zavoda Veržej (#page=396) ---- Obrazložitev (#page=396) ---- Poročila (#page=397) -- 13. Poročilo o obravnavi predmetnika za slovenske osnovne šole na narodnostno mešanem območju občin Izola, Koper in Piran ter učnega načrta za pouk italijanskega jezika (#page=397) -- 14. Poročilo o obravnavi predmetnika in učnega načrta za dvojezične osnovne šole (#page=398) -- 15. Stališča in predlogi izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije v zvezi s poročili republiškega sekretariata za delo in republiškega sekretariata za zdravstvo in socialno varstvo o finančnem stanju skladov socialnega zavarovanja (#page=399) -- 16. Poročilo o obravnavi analize financiranja zdravstvenega varstva v letu 1967 in poročila o finančnem stanju sklada invalidsko-pokojninskega zavarovanja ter sklada otroškega dodatka (#page=404) -- 17. Poročilo o obravnavi finančnega stanja skladov socialnega zavarovanja (#page=406) -- 18. Predlog ugotovitev in sklepa o reševanju nekaterih aktualnih problemov zdravstvenega varstva in socialnega zavarovanja (#page=408) -- 19. Predlog odloka o potrditvi zaključnega računa sklada SR Slovenije za šolstvo za dobo od 1. 1. 1967 do 30. 6. 1967 (#page=414) ---- Obrazložitev (#page=414) ---- Poročila (#page=415) -- 20. Poročilo o obravnavi osnutka zakona o skupnostih otroškega varstva in o financiranju nekaterih oblik družbenega varstva otrok v SR Sloveniji (#page=417) -- 21. Poročilo o urejanju delovnih razmerij v statutih in drugih splošnih samoupravnih aktih (#page=418) -- 22. Predlog sklepa o določitvi števila in izvolitvi sodnikov porotnikov vrhovnega sodišča SR Slovenije (#page=421) ---- Obrazložitev (#page=422) -- 23. Predlog sklepa o določitvi števila in izvolitvi sodnikov porotnikov okrožnega sodišča Novo mesto (#page=423) ---- Obrazložitev (#page=426) -- 24. Volitve, razrešitve in imenovanja (#page=427) -- 25. Seznam govornikov (#page=430)
  • dcterms:date
   • 1967
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1967-01-01
  • dcterms:license