Organizacijsko-politični zbor

44. seja - 13. novembra 1967

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, Seje od 1. VII. 1967 do 30. XI. 1967

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1967 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/28161
  • dcterms:title
   • Organizacijsko-politični zbor
   • 44. seja - 13. novembra 1967
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, Seje od 1. VII. 1967 do 30. XI. 1967
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 5. sklic (1963-1969)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 5th term (1963-1969)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- Pred dnevnim redom ---- 1. Odsotnost poslancev (#page=278) ---- 2. Določitev dnevnega reda (#page=278) -- Dnevni red ---- 1. Odobritev zapisnika 43. seje organizacijsko-političnega zbora (#page=278) ---- 2. Poslanska vprašanja (#page=279) ---- 3. Razparava o urejanju delovnih razmerij v statutih in drugih splošnih samoupravnih aktih na območju SR Slovenije (#page=280) ---- 4. Obravnava in sklepanje o predlogu zakona o spremembi zakona o prispevkih in davkih občanov (#page=309) ---- 5. Obravnava in sklepanje o predlogu zakotna o poravnalnih svetih (#page=310) ---- 6. Obravnava in sklepanje o predlogu zakona o dopolnitvi zakona o delu in pravicah republiških poslancev in funkcionarjev, ki jim je prenehala funkcija (#page=314) ---- 7. Obravnava in sklepanje o predlogu odloka o finančnem programu za financiranje adaptacije vzgojnega zavoda Veržej (#page=314) ---- 8. Obravnava in sklepanje o predlogu sklepa o razširitvi začasnega odbora za komunalni sistem (#page=314)
  • dcterms:date
   • 1967-11-13
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1967-11-13
  • dcterms:license