Socialno-zdravstveni zbor

34. seja - 3. novembra 1967

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, Seje od 1. VII. 1967 do 30. XI. 1967

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1967 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/28159
  • dcterms:title
   • Socialno-zdravstveni zbor
   • 34. seja - 3. novembra 1967
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, Seje od 1. VII. 1967 do 30. XI. 1967
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 5. sklic (1963-1969)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 5th term (1963-1969)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- Pred dnevnim redom ---- 1. Odsotnost poslancev (#page=243) ---- 2. Sporočila pred določitvijo dnevnega reda (#page=243) ---- 3. Določitev dnevnega reda (#page=243) -- Dnevni red ---- 1. Odobritev zapisnika 33. seje socialno-zdravstvenega zbora (#page=243) ---- 2. Poslanska vprašanja (#page=243) ---- 3. Obravnava nekaterih aktualnih problemov zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja, invalidsko-pokojninskega zavarovanja in sklada otroškega dodatka (skupno z republiškim zborom) (#page=249) ---- 4. Razprava o osnutku zakona o skupnostih otroškega varstva in o financiranju nekaterih oblik družbenega varstva otrok v SR Sloveniji (#page=267)
  • dcterms:date
   • 1967-11-03
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1967-11-03
  • dcterms:license