Prosvetno - kulturni zbor

38. seja - 11. oktobra 1967

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, Seje od 1. VII. 1967 do 30. XI. 1967

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1967 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/28158
  • dcterms:title
   • Prosvetno - kulturni zbor
   • 38. seja - 11. oktobra 1967
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, Seje od 1. VII. 1967 do 30. XI. 1967
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 5. sklic (1963-1969)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 5th term (1963-1969)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- Pred dnevnim redom ---- 1. Odsotnost poslancev (#page=207) ---- 2. Določitev dnevnega reda (#page=207) -- Dnevni red ---- 1. Odobritev zapisnika 37. seje prosvetno-kulturnega zbora (#page=208) ---- 2. Poslanska vprašanja (#page=208) ---- 3. Razprava o knjižnični mreži na Slovenskem (#page=210) ---- 4. Obravnava predmetnika za slovenske osnovne šole na narodnostno mešanem območju občin Izola, Koper in Piran ter učnega načrta za pouk italijanskega jezika (#page=237) ---- 5. Obravnavanje predmetnika in učnega načrta za dvojezične osnovne šole (#page=238)
  • dcterms:date
   • 1967-10-11
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1967-10-11
  • dcterms:license