Gospodarski zbor

44. seja - 9. oktobra 1967

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, Seje od 1. VII. 1967 do 30. XI. 1967

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1967 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/28157
  • dcterms:title
   • Gospodarski zbor
   • 44. seja - 9. oktobra 1967
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, Seje od 1. VII. 1967 do 30. XI. 1967
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 5. sklic (1963-1969)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 5th term (1963-1969)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- Pred dnevnim redom ---- 1. Odsotnost poslancev (#page=165) ---- 2. Določitev dnevnega reda (#page=165) -- Dnevni red ---- 1. Odobritev zapisnika 43. seje gospodarskega zbora (#page=165) ---- 2. Razprava o poročilu mandatno-imunitetne komisije in sklepanje o verifikaciji mandata na novo izvoljenega poslanca (#page=165) ---- 3. Poslanska vprašanja (#page=166) ---- 4. Obravnava gospodarskih gibanj v letu 1967 (skupno z republiškim zborom) (#page=173) ---- 5. Obravnava in sklepanje o predlogu zakona o morskem ribištvu (#page=202) ---- 6. Obravnava in sklepanje o predlogu zakona o pogojih za pridelovanje sadilnega materiala (#page=204)
  • dcterms:date
   • 1967-10-09
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1967-10-09
  • dcterms:license