Republiški zbor

49. seja - 9. oktobra 1967

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, Seje od 1. VII. 1967 do 30. XI. 1967

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1967 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/28154
  • dcterms:title
   • Republiški zbor
   • 49. seja - 9. oktobra 1967
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, Seje od 1. VII. 1967 do 30. XI. 1967
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 5. sklic (1963-1969)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 5th term (1963-1969)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- Pred dnevnim redom ---- 1. Odsotnost poslancev (#page=54) ---- 2. Določitev dnevnega reda (#page=54) -- Dnevni red ---- 1. Odobritev zapisnika 48. seje republiškega zbora (#page=54) ---- 2. Poslanska vprašanja (#page=55) ---- 3. Razprava o gospodarskih gibanjih v letu 1967 skupno z gospodarskim zborom (#page=64) ---- 4. Obravnava in sklepanje o predlogu zakona o morskem ribištvu (#page=100) ---- 5. Obravnava in sklepanje o predlogu zakona o pogojih za pridelovanje sadilnega materiala (#page=101) ---- 6. Obravnava in sklepanje o predlogu zakona o poravnalnih svetih (#page=103) ---- 8. Obravnava in sklepanje o predlogu zakona o spremembi zakona o prispevkih in davkih občanov (#page=106) ---- 9. Obravnava in sklepanje o predlogu zakona o dopolnitvi zakona o delu in pravicah republiških poslancev in funkcionarjev, ki jim je prenehala funkcija (#page=106) ---- 10. Razprava in sklepanje o predlogu odloka o finančnem programu za financiranje adaptacije vzgojnega zavoda Veržej (#page=106) ---- 11. Volitve in imenovanja (#page=107) ---- 12. Nadaljevanje razprave o gibanju gospodarstva v letu 1967 (#page=109) ---- 13. Usklajevalni postopek med republiškim in prosvetno-kulturnim zborom o predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o osnovni šoli (#page=112)
  • dcterms:date
   • 1967-10-09
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1967-10-09
  • dcterms:license