Republiški zbor

48. seja - 18. julija 1967

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, Seje od 1. VII. 1967 do 30. XI. 1967

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1967 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/28153
  • dcterms:title
   • Republiški zbor
   • 48. seja - 18. julija 1967
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, Seje od 1. VII. 1967 do 30. XI. 1967
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 5. sklic (1963-1969)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 5th term (1963-1969)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- Pred dnevnim redom ---- 1. Sporočilo pred določitvijo dnevnega reda (#page=5) ---- 2. Odsotnost poslancev (#page=5) ---- 3. Določitev dnevnega reda (#page=5) -- Dnevni red ---- 1. Odobritev zapisnika 47. seje republiškega zbora (#page=7) ---- 2. Poslanska vprašanja (#page=7) ---- 3. Volitve, imenovanja in razrešitve (#page=7) ---- 4. Obravnava likvidacije poslovnega združenja za izgradnjo EKK Velenje in sklepanje o tem s tremi podtočkami (#page=8) ---- 5. Uresničevanje priporočila Skupščine SR Slovenije za začasno financiranje strokovnega šolstva v SR Sloveniji v letu 1967 (#page=45)
  • dcterms:date
   • 1967-07-18
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1967-07-18
  • dcterms:license