Kongresni trg z okolico do Prešernovega trga

arhitekturni in zgodovinski oris mestnega predela in objektov, lastniki hiš in arhivsko gradivo Zgodovinskega arhiva Ljubljana

razstava Zgodovinskega arhiva Ljubljana, atrij Mestne občine Ljubljana in avla Zgodovinskega arhiva Ljubljana

Jezik: slovenski / angleški
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2009
Založnik(i): Zgodovinski arhiv Ljubljana, Ljubljana
Soavtor(ji): Martin Cregeen (prev.)
Identifier: COBISS.SI-ID 245627136


 • Podroben opis

  S tokratno razstavo nadaljujemo naš triletni ciklus razstav s katalogi. Temeljijo na dognanjih humanističnih ved, na strokovnem delu in raziskavah arhivskega gradiva, ki ga hrani Zgodovinski arhiv Ljubljana. To gradivo so gradbeni načrti, urbanistični in regulacijski plani, fotografije in razglednice, grafike in vedute, knjige hiš, listine, rokopisne in računske knjige, seznami hišnih lastnikov ter popisne pole popisov prebivalstva. Vsebina in kontekst razstave in kataloga s poudarkom na reprodukcijah arhivskega gradiva zaokrožujeta urbanistični, umetnostnozgodovinski in zgodovinski pregled ter oris dogajanja na določenem prostoru v preteklosti. V katalogu reproducirani in na razstavi prikazani so starejši in mlajši arhivski dokumenti, ki jih hrani naš arhiv. Širši javnosti jih še nismo imeli priložnosti predstaviti, kar je tudi naš temeljni cilj. Razstava in katalog predstavljata nadaljevanje umetnostno-zgodovinskih in zgodovinskih orisov pomembnih mestnih trgov oziroma določenih urbanih karejev. Tokrat je predstavljen predel med Kongresnim trgom z bližnjo okolico in Prešernovim trgom. Zaokrožuje prostor od Kongresnega trga s parkom Zvezda, Vegove ulice, Rimske ceste, dela Slovenske ceste, Čopove ulice, Wolfove ulice s Prešernovim trgom in končuje s Hribarjevim nabrežjem do Dvornega trga.


 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/2813
  • dcterms:title
   • Kongresni trg z okolico do Prešernovega trga
   • arhitekturni in zgodovinski oris mestnega predela in objektov, lastniki hiš in arhivsko gradivo Zgodovinskega arhiva Ljubljana
   • razstava Zgodovinskega arhiva Ljubljana, atrij Mestne občine Ljubljana in avla Zgodovinskega arhiva Ljubljana
  • dcterms:creator
   • Jože Suhadolnik
   • Sonja Anžič
  • dcterms:subject
   • Ljubljana
   • Kongresni trg
   • razstava
   • katalog
   • Ljubljana
   • Congress square
   • exhibition
   • catalogue
  • dcterms:description
   • S tokratno razstavo nadaljujemo naš triletni ciklus razstav s katalogi. Temeljijo na dognanjih humanističnih ved, na strokovnem delu in raziskavah arhivskega gradiva, ki ga hrani Zgodovinski arhiv Ljubljana. To gradivo so gradbeni načrti, urbanistični in regulacijski plani, fotografije in razglednice, grafike in vedute, knjige hiš, listine, rokopisne in računske knjige, seznami hišnih lastnikov ter popisne pole popisov prebivalstva. Vsebina in kontekst razstave in kataloga s poudarkom na reprodukcijah arhivskega gradiva zaokrožujeta urbanistični, umetnostnozgodovinski in zgodovinski pregled ter oris dogajanja na določenem prostoru v preteklosti. V katalogu reproducirani in na razstavi prikazani so starejši in mlajši arhivski dokumenti, ki jih hrani naš arhiv. Širši javnosti jih še nismo imeli priložnosti predstaviti, kar je tudi naš temeljni cilj. Razstava in katalog predstavljata nadaljevanje umetnostno-zgodovinskih in zgodovinskih orisov pomembnih mestnih trgov oziroma določenih urbanih karejev. Tokrat je predstavljen predel med Kongresnim trgom z bližnjo okolico in Prešernovim trgom. Zaokrožuje prostor od Kongresnega trga s parkom Zvezda, Vegove ulice, Rimske ceste, dela Slovenske ceste, Čopove ulice, Wolfove ulice s Prešernovim trgom in končuje s Hribarjevim nabrežjem do Dvornega trga.

  • dcterms:publisher
   • Zgodovinski arhiv Ljubljana, Ljubljana
  • dcterms:contributor
   • Martin Cregeen (prev.)
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:identifier
   • COBISS.SI-ID 245627136
  • dcterms:language
   • slv
   • eng
  • dcterms:isPartOf