Skupno zasedanje Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora

Zasedanje - 2. julija 1975

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 6, Seje od 1. VI. 1975 do 31. VIII. 1975

Skupno zasedanje Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora

Zasedanje - 2. julija 1975

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 6, Seje od 1. VI. 1975 do 31. VIII. 1975

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1975 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/28111
  • dcterms:title
   • Skupno zasedanje Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora
   • Zasedanje - 2. julija 1975
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 6, Seje od 1. VI. 1975 do 31. VIII. 1975
   • Skupno zasedanje Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora
   • Zasedanje - 2. julija 1975
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 6, Seje od 1. VI. 1975 do 31. VIII. 1975
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 7. sklic (1974-1978)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 7th term (1974-1978)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- Pred dnevnim redom ---- 1. Določitev dnevnega reda (#page=423) -- Dnevni red ---- 1. Uvodna obrazložitev k predlogu sklepov in priporočil na področju nadaljevanja utrjevanja družbene samozaščite v SR Sloveniji in k poročilu o utrjevanju družbene samozaščite v SR Sloveniji (#page=423)
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1975-07-02
  • dcterms:license