Družbenopolitični zbor

17. seja - 2. julija 1975

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 6, Seje od 1. VI. 1975 do 31. VIII. 1975

Družbenopolitični zbor

17. seja - 2. julija 1975

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 6, Seje od 1. VI. 1975 do 31. VIII. 1975

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1975 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/28108
  • dcterms:title
   • Družbenopolitični zbor
   • 17. seja - 2. julija 1975
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 6, Seje od 1. VI. 1975 do 31. VIII. 1975
   • Družbenopolitični zbor
   • 17. seja - 2. julija 1975
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 6, Seje od 1. VI. 1975 do 31. VIII. 1975
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 7. sklic (1974-1978)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 7th term (1974-1978)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- Pred dnevnim redom ---- 1. Odsotnost delegatov (#page=380) ---- 2. Določitev dnevnega reda (#page=380) -- Dnevni red ---- 1. Odobritev zapisnika 16. seje Družbenopolitičnega zbora (#page=381) ---- 2. Predlog sklepov in priporočil za nadaljnje utrjevanje družbene samozaščite v Socialistični republiki Sloveniji (#page=381) ---- 3. Predlog družbenega dogovora o osnovah in merilih za določanje osebnih dohodkov in drugih osebnih prejemkov voljenim in imenovanim funkcionarjem v pravosodju (#page=390) ---- 5. Predlog odloka o pooblastitvi Izvršnega sveta skupščine SR Slovenije, da da v imenu Skupščine SR Slovenije soglasje k številu strokovnih in administrativno-tehničnih delavcev ter delovnih mest Sodišča združenega dela SR Slovenije (#page=390) ---- 6. Volitve in imenovanja (#page=391) ---- 7. Vprašanja delegatov (#page=391)
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1975-07-02
  • dcterms:license