Družbenopolitični zbor

16. seja - 11. junija 1975

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 6, Seje od 1. VI. 1975 do 31. VIII. 1975

Družbenopolitični zbor

16. seja - 11. junija 1975

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 6, Seje od 1. VI. 1975 do 31. VIII. 1975

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1975 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/28107
  • dcterms:title
   • Družbenopolitični zbor
   • 16. seja - 11. junija 1975
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 6, Seje od 1. VI. 1975 do 31. VIII. 1975
   • Družbenopolitični zbor
   • 16. seja - 11. junija 1975
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 6, Seje od 1. VI. 1975 do 31. VIII. 1975
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 7. sklic (1974-1978)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 7th term (1974-1978)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- Pred dnevnim redom ---- 1. Odsotnost delegatov (#page=361) ---- 2. Določitev dnevnega reda (#page=361) -- Dnevni red ---- 1. Odobritev zapisnika 15. seje Družbenopolitičnega zbora (#page=361) ---- 2. Poročilo Komisije za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja ter verifikacija izvolitve delegata Vladimira Gošnika (#page=362) ---- 3. Predlog ustavnega zakona o spremembah ustavnega zakona za izvedbo ustave SR Slovenije (#page=363) ---- 4. Besedilo ustavnega zakona o spremembah ustavnega zakona za izvedbo ustave SFR Jugoslavije (#page=364) ---- 5. Osnutek temeljev skupne politike dolgoročnega razvoja SFR Jugoslavije do leta 1985 (#page=364) ---- 6. Osnutek zakona o družbenem pravobranilcu samoupravljanja (#page=371) ---- 7. Informacija o organizaciji sodišč združenega dela (#page=373) ---- 8. Volitve in imenovanja (#page=374) ---- 9. Vprašanja delegatov (#page=376)
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1975-06-11
  • dcterms:license