Socialno-zdravstveni zbor

20. seja - 28. junija 1971

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 14, Seje od 1. VI. 1971 do 30. VI. 1971

Socialno-zdravstveni zbor

20. seja - 28. junija 1971

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 14, Seje od 1. VI. 1971 do 30. VI. 1971

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1971 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/28073
  • dcterms:title
   • Socialno-zdravstveni zbor
   • 20. seja - 28. junija 1971
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 14, Seje od 1. VI. 1971 do 30. VI. 1971
   • Socialno-zdravstveni zbor
   • 20. seja - 28. junija 1971
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 14, Seje od 1. VI. 1971 do 30. VI. 1971
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 6. sklic (1969-1974)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 6th term (1969-1974)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- Pred dnevnim redom ---- 1. Odsotnost poslancev (#page=286) ---- 2. Sporočila pred določitvijo dnevnega reda (#page=286) ---- 3. Določitev dnevnega reda (#page=286) -- Dnevni red ---- 1. Odobritev zapisnika 19. seje socialno-zdravstvenega zbora (#page=287) ---- 2. Poslanska vprašanja (#page=287) ---- 3. Poslovanje socialnega zavarovanja in zdravstvenih delovnih organizacij v letu 1970 ter sklepanje pogodb za leto 1971 (#page=291) ---- 4. Poslovanje republiške skupnosti otroškega varstva v letu 1970 in program za leto 1971 (#page=298) ---- 5. Akcijski program izvršnega sveta in republiških upravnih organov za uresničevanje nalog v zvezi z ekonomsko politiko in stabilizacijo v letu 1971 (#page=298) ---- 6. Predlog stališč in sklepov o izgradnji in sanaciji bolnišnic v SR Sloveniji v obdobju 1971 do 1976 (uskladitev) (#page=302) ---- 7. Mnenje k razrešitvi republiškega sekretarja za zdravstvo in socialno varstvo ter republiškega sekretarja za delo (#page=303)
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1971-06-28
  • dcterms:license