Socialno-zdravstveni zbor

19. seja - 16. junija 1971

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 14, Seje od 1. VI. 1971 do 30. VI. 1971

Socialno-zdravstveni zbor

19. seja - 16. junija 1971

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 14, Seje od 1. VI. 1971 do 30. VI. 1971

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1971 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/28072
  • dcterms:title
   • Socialno-zdravstveni zbor
   • 19. seja - 16. junija 1971
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 14, Seje od 1. VI. 1971 do 30. VI. 1971
   • Socialno-zdravstveni zbor
   • 19. seja - 16. junija 1971
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 14, Seje od 1. VI. 1971 do 30. VI. 1971
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 6. sklic (1969-1974)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 6th term (1969-1974)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- Pred dnevnim redom ---- 1. Odsotnost poslancev (#page=274) ---- 2. Sporočila pred določitvijo dnevnega reda (#page=274) ---- 3. Določitev dnevnega reda (#page=274) -- Dnevni red ---- 1. Odobritev zapisnika 18. seje socialno-zdravstvenega zbora (#page=274) ---- 2. Predlog amandmajev XX do XL k zvezni ustavi (#page=275) ---- 3. Sprememba stališča socialno-zdravstvenega zbora o oskrbi za slepe in slabovidne v Sloveniji (#page=276) ---- 4. Poslanska vprašanja (#page=276)
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1971-06-16
  • dcterms:license